Seltor bygger gang- og sykkelveg langs Ring 3

Seltor Anlegg har signert kontrakt på bygging av ca. 1000 meter ny gang- og sykkelveg langs Ring 3 fra Holmenveien til Gaustad.

Kontrakten omfatter også bygging av 600 meter kollektivfelt inklusiv støttemurer i betong, riving av gangbru og bygging av to nye bruer.

- Prosjektet er krevende da det ligger i et meget trafikkert område i Oslo og vil medføre stenging av et felt langs Ring 3 i perioder, sier Stian Råmunddal, daglig leder i Seltor Gruppen AS.

Kontraktssummen er på 45 millioner kroner (eks. mva.) og oppstart er i oktober med ferdigstillelse februar 2016. Arbeidene vil bli utført med egne ressurser og maskiner.

- Seltor har utført en rekke tilsvarende komplekse anleggsprosjekter de siste årene og vi setter stor pris på tilliten Statens vegvesen viser ved å tildele oss nok et oppdrag langs Ring 3, sier Rune Morken, daglig leder i Seltor Anlegg AS.