Selmer Skanska vann Havhesten-rettsaka

Dommen i Havhesten-rettsaka er klar og den slår fast at entreprenør Selmer Skanska ikkje må ut med pengar til Flora kommune. Dersom ein summerer søksmål og motsøksmål, må Flora punge ut med ein million til Selmer, skriv Firdaposten.

Dommen, eit dokument på 145 sider, er ingen enkel lektyre, men i grove hovudtrekk kan ei seie at Flora kommune har tapt saka. Vi S L U T N I N G: Hovedsøksmålet. 1. Flora kommune v/ordføreren dømmes til å betale innen 2 to uker fra dommens forkynnelse til Selmer Skanska AS kr 1 567 994 kronerenmillionfemhundredeogsekstisjutusennihundredeognittifire - med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum, for tiden 12 tolv - % årlig rente fra den 01.01.01 og til betaling skjer. 2. Flora kommune v/ordføreren dømmes til å betale innen 2 to - uker fra forkynnelsen av dommen til Selmer Skanska AS saksomkostninger med kr 215 674 kronertohundredeogfemtentusensekshundredeogsyttifire - med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum, for tiden 12 tolv - % årlig rente, fra utløpet av oppfyllelsesfristen til betaling skjer. Motsøksmålet. 1. Selmer Skanska AS dømmes til å betale innen 2 to uker fra dommens forkynnelse til Flora kommune v/ordføreren kr 1 455 032 kronerenmillionfirehundredeogfemtifemtusenogtrettito - med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum, for tiden 12 tolv - % årlig rente, fra utløpet av oppfyllelsesfristen til betaling skjer. 2. Flora kommune v/ordføreren dømmes til å betale innen 2 to uker fra dommens forkynnelse saksomkostninger til Selmer Skanska AS med kr 610 780 kronersekshundredeogtitusensjuhundredeogåtti - med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum, for tiden 12 tolv - % årlig rente, fra utløpet av oppfyllelsesfristen til betaling skjer.