Sekstimersdagen i gang

Det første forsøket med sekstimersdag/redusert arbeidstid er i gang.

Fra i dag og to år framover kan rundt 330 ansatte over 62 år i utvalgte deler av staten forkorte arbeidsdagen med 20 prosent.

Målet er å finne ut hvilken betydning arbeidstidens lengde har for hvor lenge folk blir i jobb fram mot pensjonsalderen. Skulle flere orke å jobbe lenger, vil redusert arbeidstid kunne medvirke både til økt trivsel og flere hender i arbeid.

At det første forsøket er rettet mot seniorer, betyr ikke at andre aktuelle grupper er nedprioritert. Parallelt gjennomføres flere forsknings- og analyseprosjekter for å finne ut hvilke konsekvenser arbeidstidsreduksjoner vil ha både for andre enkeltgrupper og i en bred sammenheng.

Les mer om ordningen her.