Seksjonsleder Veg, Trondheim

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist20.12.2018

Vil du utvikle deg innen ledelse og fag? Ønsker du å bidra til å utvikle medarbeidere innen vegprosjektering, landskapsarkitektur, arealplanlegging og trafikkplanlegging? Vi søker nå en leder til vår seksjon for veg- og plan i Trondheim.

BLI LEDER FOR ET AV LANDETS LEDENDE FAGMILJØER INNEN TRANSPORT OG BYUTVIKLING

Som seksjonsleder blir dine oppgaver å utvikle seksjonens medarbeidere, samt sørge for at oppdrag gjennomføres med rett kompetanse. Personalansvar, rekruttering, ressurskoordinering, faglig utvikling av medarbeidere og tilrettelegge for sosiale trivsel er sentrale arbeidsoppgaver. Du vil også jobbe tett sammen med dine medarbeidere på våre prosjekter - på den måten får du også videreutviklet din egen fagkompetanse, samtidig som forutsetningene for å bygge tette relasjoner til medarbeiderne og markedet er gode.

Seksjonen har 17 ansatte, herav er 2 basert i Tromsø og resten i Trondheim. Miljøet består i dag av både vegplanleggere, trafikkplanleggere, landskapsarkitekter og arealplanleggere, og er et av Trondheims ledende veg- og planmiljø. Du blir en del av ledergruppen til vår forretningsområde Veg og får en sentral rolle i arbeidet med utvikling av strategi for kompetanseutvikling og i det regionale tilbuds- og markedsarbeidet. Vi vektlegger teambasert ledersamarbeid på tvers av både fag, roller og geografi og leders vilje til å dele kunnskap.

DU HAR TYDELIGE LEDEREGENSKAPER, OG BRENNER FOR UTVKLING AV TALENTER OG FAGET

Vi søker deg som forstår at motiverte medarbeidere i stor grad skapes og utvikles av deg som nærmeste leder. Du trives med å tilrettelegge for godt samarbeid, bygge nettverk og generere gode prosjektmuligheter for COWI. Du har en strukturert arbeidsmetodikk, god forretningsforståelse og gjennomføringsevne. Vi forutsetter at du har høyere utdannelse og minimum 5 års relevant bransjeerfaring.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
  • Vi er opptatt av at du skal lykkes med ditt lederskap. Ledelse og ledelsestrening er derfor ett av COWIs fire satsingsområder, og vi jobber systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 20.12.2018

Arbeidssted: Trondheim

Kontaktperson:

Espen Viddal (Fungerende avdelingssjef/VP), esvi@cowi.com, tlf: 901 77 104

Marianne Flø (tidligere seksjonsleder), mafl@cowi.com, tlf: 934 53 101

Søk stilling

Vis flere stillinger: