Seksjonsleder, Veg Skien

Markedsenheten Samferdsel og byutvikling er en av tre markedsenheter i Rambøll Norge, og består av rundt 600 medarbeidere fordelt på seks fagdivisjoner. Én av fagdivisjonene, Divisjon Veg Norge, består av 140 medarbeidere, hvorav omtrent 50 medarbeidere i avdeling Veg Sør Øst som er lokalisert i Drammen, Tønsberg, Skien og Oslo.

FirmaRambøll
FylkeTelemark
StedSkien
Søknadsfrist27.02.2018

Som følge av viderutvikling av avdelingen søker vi eksjonsleder til nyoppretteet seksjonen i Skien. Denne seksjonen har per idag 7 medarbeidere.

Om stillingen

Som seksjonsleder er du ansvarlig for å ivareta videreutvikling av seksjonen i henhold til strategi, verdier og fokusområder. I tillegg er rollen sentral i å sikre god oppdragsgjennomføring, sørge for kvalifisert bemanning på våre oppdrag, samt sikre faglig utvikling av egne medarbeidere. Det er en operativ lederrolle, så det må påregnes deltagelse i prosjekter både internt og ute hos kunde samtidig med lederansvaret.

Konkrete arbeidsoppgaver er:

  • Oppdragsleder og fagansvarlig for de fag som hører inn under seksjonen
  • Markedsarbeid mot kunder
  • Ansvar for prosjektsikring og rapportering i seksjonen
  • Samarbeid på tvers med andre avdelinger i Rambøll
  • Trivsel og godt arbeidsmiljø blant medarbeiderne

Hvem vi søker

Vi mener du er en positiv og samarbeidsorientert person som ønsker å bidra til vekst og utvikling hos dine medarbeidere. Rett person har tro på teamarbeid og ønsker å være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø. Videre ser vi etter deg som har eller er:

  • Sivilingeniør eller ingeniør med noen års ledererfaring, eventuelt minimum 5 års bransjeerfaring fra rådgiver, oppdragsgiver eller entreprenør innen vegfaget
  • Resultatorientert, strukturert og målrettet
  • Markeds- og forretningsorientert
  • Initiativrik og utadvendt
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Arbeidssted: Skien. Det forventes stor grad av mobilitet i hverdagen da avdelingen stiller krav til tverrfaglig samarbeid på tvers av lokasjoner.

Rambøll tilbyr:

Som global samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og svært gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der. Sammen med våre kunder søker vi mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Derfor trenger vi deg som ser forbi det åpenbare.

Send inn din søknad med CV ved å klikke på ”Søk stilling”-knappen og følge instruksjonene.

Velkommen som søker!

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen;

Rolf Bjørkeslett, Avdelingsleder Veg SørØst, på telefon 905 41 780, e-post: rolf.bjorkeslett@ramboll.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: