Seksjonsleder Trafikk og Analyse - Oslo

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling.

Vi kombinerer internasjonal tilstedeværelse med lokal kunnskap for å løse prosjekter overalt i verden – uansett størrelse. Til enhver tid er vi involvert i mer enn 12000 prosjekter globalt og 5000 prosjekter i Norge.

Som selskap har vi 90 års erfaring, og vi er i dag 7200 ansatte globalt, hvorav 1200 jobber i Norge. Vi er ledende innenfor våre tjenesteområder, fordi våre rådgivere er ledende innenfor sine fagfelt. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere, skaper vi helhetlige og bærekraftige løsninger for morgendagens samfunn.

FirmaCOWI
FylkeOslo
Søknadsfrist18.10.2020

Vil du lede noen av Norges fremste rådgivere innen mobilitet og samferdsel? Kan du utvikle seksjonens medarbeidere og sørge for at oppdrag gjennomføres med rett kompetanse? Og er du en naturlig og samlende leder? Da kan dette være det neste skrittet i din karriere!

BLI LEDER I ET AV LANDETS LEDENDE FAGMILJØER

Seksjon for trafikk og analyse i Oslo er en av 3 seksjoner i en avdeling som jobber med samferdselsplanlegging i COWI, og du vil inkluderes inn i et solid og kreativt lederteam med to andre seksjonsledere, markedssjefer, prosjektsjefer og avdelingssjef. Sammen jobber vi tett for å lykkes med å nå våre mål.

Avdelingen består av rundt 60 medarbeidere fordelt på to kontorer på Østlandet. Vi har et svært tverrfaglig og kompetanserikt miljø, og samarbeider med samfunnsplanleggere, landskapsarkitekter, arealplanleggere, miljøplanleggere og vegplanleggere for å finne løsninger der miljø og mennesket står i sentrum.

Seksjon trafikk og analyse består i dag av 17 medarbeidere, ingeniører og samfunnsøkonomer, som supplerer hverandre godt innenfor transportutredninger og mobilitetsplanlegging. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø, og vi samarbeider ofte med øvrige seksjoner på kontoret, både faglig og sosialt.

STAK UT KURSEN FOR MORGENDAGENS BÆREKRAFTIGE SAMFUNN

Som seksjonsleder i COWI blir dine oppgaver å utvikle seksjonens medarbeidere, samt å sørge for at oppdrag gjennomføres med rett kompetanse. Du vil få personalansvar og blir ansvarlig for medarbeidernes generelle faglige utvikling og sosiale trivsel. Du vil rapportere til avdelingssjef på Samferdselsavdelingen i divisjon for transport og byutvikling.

Til daglig vil du typisk jobbe med følgende oppgaver:

 • Utarbeide og følge opp utviklings- og resultatmål for din seksjon i samarbeid med våre andre ledere
 • Ressursfordeling og bemanning av oppdrag
 • Videreutvikle strategi for kompetanseutvikling
 • Bidra i det regionale og lokale tilbuds- og markedsarbeidet
 • Bidra til kunnskapsdeling mellom seksjonene
 • Faglig utvikling og kompetansedeling
 • Egne oppdrag

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN.

Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å samarbeide med de beste.

Vi søker deg som forstår at motiverte medarbeidere i stor grad skapes og utvikles av deg som nærmeste leder. Vi vektlegger din interesse for å utvikle mennesker, faglig kvalitet, fokus på samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap. Du er god til å skape relasjoner, bygge nettverk og generere de gode prosjektmulighetene for COWI. Handlekraftig, løsningsorientert, kreativ, strukturert og initiativrik er egenskaper som vil være verdifulle for å lykkes i jobben.

Vi forutsetter at du kan vise til:

 • Høyere teknisk utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Minimum 7 års relevant erfaring innen samferdselsplanlegging, samfunnsøkonomi eller tilsvarende
 • Forretningsforståelse og evne til å skape resultater
 • Erfaring med marked- og tilbudsarbeid
 • Stor handlekraft og gjennomføringsevne
 • Faglig nysgjerrighet og ønske om utvikling som leder
 • God norsk formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Tidligere ledererfaring er ikke et absolutt krav til stillingen. Vi henviser også erfarne trafikkplanleggere, samfunnsøkonomer eller tilsvarende med lederaspirasjoner og kompetanse innen prosjektledelse til å søke.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en dynamisk, utfordrende og innholdsrik arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Hos oss får du:

 • Mulighet til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter fra dag én
 • En unik mulighet til å samarbeide med de beste, utvikle ditt eget potensial og bygge en solid karriere
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter i alle lederroller, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Være med i en sterk bedriftskultur med internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt
 • Tilgang til omfattende interne fagnettverk og -samlinger, internkurs, sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, m.m.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn og ansettelsesbetingelser

HAR DU SPØRSMÅL?

Da kan du ringe René Lund Hansen (avdelingssjef Samferdsel) på telefon +47 915 15 913.

Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig siden rekrutteringsprosessen allerede er i gang.

Alle søknader behandles konfidensielt.

Søk stilling

Vis flere stillinger: