Seksjonsleder Risikostyring og Kvalitetsledelse Oslo

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1200 ansatte. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

FirmaCOWI
FylkeOslo
Søknadsfrist01.11.2020

Vil du lede noen av Norges fremste rådgivere innen Risikostyring, teknisk sikkerhet, RAMS og kvalitetsledelse? Kan du utvikle seksjonens medarbeidere og sørge for at store tverrfaglige oppdrag gjennomføres med rett kompetanse? Og er du en naturlig og samlende leder? Da kan dette være det neste skrittet i din karriere!

BLI LEDER I ET AV LANDETS LEDENDE FAGMILJØER
COWI har en meget sterk posisjon innenfor transport og byutvikling, og opplever stor etterspørsel til de store utbyggingsprosjektene som kommer. Seksjon Risikostyring og Kvalitetsledelse ligger organisatorisk under avdeling Bane, men bistår prosjekter på tvers av avdelinger og divisjoner i COWI. De neste årene jobber vi sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på prosjekter som Fornebubanen, Nygårdstangen-Bergen-Fløen, InterCity Østfoldbanen, Silvertown Tunnel i London, og en rekke andre prosjekter i Norge og utlandet.

Seksjon Risikostyring og Kvalitetsledelse består av 10 ansatte hovedsakelig basert ved COWIs hovedkontor i Oslo. Du vil inkluderes inn i et offensivt og kreativt lederteam med tre andre seksjonsledere, markedssjefer, prosjektsjefer og avdelingssjef. Sammen jobber vi tett for å lykkes med å nå våre mål. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø, og vi samarbeider ofte med øvrige avdelinger på kontoret, både faglig og sosialt.

STAK UT KURSEN FOR MORGENDAGENS BÆREKRAFTIGE SAMFUNN
Som seksjonsleder i COWI blir dine oppgaver å utvikle seksjonens medarbeidere, samt å sørge for at oppdrag gjennomføres med rett kompetanse. Du vil få personalansvar og blir ansvarlig for medarbeidernes generelle faglige utvikling og sosiale trivsel. Du vil rapportere til avdelingssjef på Bane i divisjon for transport og byutvikling.

Til daglig vil du typisk jobbe med følgende oppgaver:

 • Utarbeide og følge opp utviklings- og resultatmål for din seksjon i samarbeid med våre andre ledere
 • Ressursfordeling og bemanning av oppdrag
 • Videreutvikle strategi for kompetanseutvikling
 • Bidra i det regionale og lokale tilbuds- og markedsarbeidet
 • Bidra til kunnskapsdeling mellom seksjonene
 • Faglig utvikling og kompetansedeling
 • Egne oppdrag

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN.
Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å samarbeide med de beste.

Vi søker deg som forstår at motiverte medarbeidere i stor grad skapes og utvikles av deg som nærmeste leder. Vi vektlegger din interesse for å utvikle mennesker, faglig kvalitet, fokus på samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap. Du er god til å skape relasjoner, bygge nettverk og generere de gode prosjektmulighetene for COWI. Handlekraftig, løsningsorientert, kreativ, strukturert og initiativrik er egenskaper som vil være verdifulle for å lykkes i jobben.

Vi forutsetter at du kan vise til:

 • Høyere teknisk utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Minimum 7 års relevant erfaring innen Teknisk sikkerhet / RAMS / Risikostyring
 • Forretningsforståelse og evne til å skape resultater
 • Erfaring med marked- og tilbudsarbeid
 • Stor handlekraft og gjennomføringsevne
 • Faglig nysgjerrighet og ønske om utvikling som leder
 • God norsk og engelsk formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Tidligere ledererfaring er ikke et absolutt krav til stillingen. Vi henviser også erfarne rådgivere, fagansvarlige eller tilsvarende med lederaspirasjoner og kompetanse innen teknisk sikkerhet / RAMS / Risikostyring til å søke.

COWI SOM ARBEIDSPLASS
Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en dynamisk, utfordrende og innholdsrik arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Hos oss får du:

 • Mulighet til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter fra dag én
 • En unik mulighet til å samarbeide med de beste, utvikle ditt eget potensial og bygge en solid karriere
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter i alle lederroller, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Være med i en sterk bedriftskultur med internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt
 • Tilgang til omfattende interne fagnettverk og -samlinger, internkurs, sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, m.m.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn og ansettelsesbetingelser

HAR DU SPØRSMÅL?

Da kan du ringe Nils-Roe Fjørtoft (Vice President Rail) på telefon +47 924 09 909.

Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig siden rekrutteringsprosessen allerede er i gang.  Alle søknader behandles konfidensielt.

Søk stilling

Vis flere stillinger: