Seksjonsleder for bygg- og eiendomsforvaltning

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region sør
FylkeAust-Agder
StedArendal
Søknadsfrist04.09.2016

Region sør har styrket eiendomsforvaltningen ved å opprette en regional eiendomsfunksjon underlagt HR- og administrasjonsavdeling. Hovedfokus for den nye seksjonen er framtids- og markedsrettet, og den vil få et overordnet ansvar for styring av eiendomsporteføljen, herunder kontraktsinngåelser, reforhandlinger og nyetableringer. Eiendomsporteføljen består av leide og eide bygg i hele regionen og omfatter alt fra trafikkstasjoner til vegavdelingskontor i de 5 fylkene. Seksjonen vil også ha ansvar for vaktmester-, renholds- og kantinetjenester i tillegg til kjøretøy.

Vi søker seksjonsleder for seksjon bygg- og eiendomsforvaltning ved HR- og administrasjonsavdelingen i Region sør. Stillingen er nyopprettet, og du vil få ansvar for 9 medarbeidere fordelt på 4 kontorsteder. Ditt kontorsted vil være Arendal ved Regionvegkontoret.

Arbeidsoppgavene blir å ha fag- og budsjettansvar for bygg- og eiendomsforvaltning og personalansvar for egne medarbeidere. Du skal lede det faglige arbeidet, koordinere arbeidsoppgavene og sørge for at de ansatte utvikler seg.
Seksjonsleder rapporterer til HR- og administrasjonsdirektøren i Region sør og inngår i avdelingens ledergruppe. Stillingen innebærer utstrakt kontakt og samarbeid med andre enheter i Statens vegvesen og eksterne samarbeidsparter.
Det må påregnes en del reisevirksomhet, og det er nødvendig med sertifikat kl B.

Dette ønsker vi oss
Vi ser etter trygge ledere som har evnen til å lede dyktige fagfolk på en tydelig måte. Vi ønsker at du skal finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid. I Statens vegvesen legger vi vekt på å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende.Som leder av seksjonen er det viktig at du kan vise handlekraft gjennom faglig styrke og evner å prioritere. I tillegg er det nødvendig at du engasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke strategisk og i framtidsscenarioer.
Vi ønsker en analytisk, resultatorientert og handlekraftig leder som kommuniserer godt både internt og eksternt som har gode samarbeidsevner og klarer å motivere og utvikle dem du jobber sammen med.

Kvalifikasjonskrav
Du har utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Omfattende og relevant ledererfaring eller erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Det er ønskelig at du har ledererfaring og erfaring innen eiendomsfaget, både når det gjelder kontrakter, forvaltning og økonomi. Det vektlegges også at du har operativ og praktisk forståelse for de daglige utfordringene innen bygg- og eiendomsforvaltning. Det er en fordel om du har erfaring med prosjektering og/eller som byggherre eller entreprenør.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling
Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • egne lederutviklingsprogram og introduksjonsprogram for nye ledere
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:
Else Gunn Øvrebø
mob: +47 92897190

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: