Seksjonsleder drift og vedlikehold - Bodø

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet.

Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist13.05.2018

I Region nord er det ledig stilling som seksjonsleder for Drift- og vedlikeholdsseksjonen ved Vegavdeling Nordland. Stillingen har 29 medarbeidere fordelt på 6 kontorsteder. Som seksjonsleder vil du ha et overordnet ansvar for seksjonens oppgaver på riks- og fylkesvegnettet i Nordland fra Tysfjorden til Trøndelag grense.

Du vil være en del av vegavdelingens ledergruppe og skal være med å styre avdelingens aktivitet og utvikling i årene framover. Kontorsted er ved Vegavdelingens kontor i Bodø, men Mo i Rana eller Mosjøen kan vurderes. Den som tilsettes må uansett regne med å være mye i Bodø.

Drift og vedlikeholds-seksjonen skal ivareta følgende oppgaver:

  • Seksjonen har ansvaret for drift og vedlikehold av alle fylkes- og riksveger innenfor vegavdelingens geografiske område. Dette omfatter i hovedsak driftskontrakter, asfalt- og oppmerkingskontrakter og elektrokontrakter.
  • Seksjonen ivaretar byggherrerollen på inngåtte kontrakter (byggeledelse og kontroll/oppfølging), samt kontrahering av nye kontrakter. Seksjonen har stor kontakt med brukere og publikum.

Arbeidsoppgaver:

Dine arbeidsoppgaver som seksjonsleder vil være daglig ledelse av seksjonen og faglig ledelse, koordinering og utvikling av ansatte og arbeidsoppgaver i seksjonen. Du vil ha tett samarbeid med andre avdelinger, bidra inn i vegavdelingens ledergruppe og legge til rette for utvikling av kompetanse og kapasitet innenfor seksjonens arbeidsområder.

Egenskaper vi er ute etter hos deg:

Statens vegvesen har tre verdier. Vi skal være profesjonelle, fremtidsrettet og inkluderende. Som leder av seksjonen er det viktig at du:

  • kommuniserer og samhandler godt, er løsningsorientert og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke
  • engasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i framtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til våre leveranser
  • jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig

Alle ledere i Statens vegvesen må være bevisst det ansvaret de har som rollemodeller og kulturskapere

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker deg som har minimum tre års relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå, primært innenfor tekniske fag. I tillegg er det ønskelig at du har ledererfaring.

Omfattende og relevant ledererfaring eller erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Tilsetting er betinget av sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling:

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Kjell Skjerve på tlf. 911 54 255 eller e-post: kjell.skjerve@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk stilling

Vis flere stillinger: