Seksjonsleder Bru- og fergekai - Bodø

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner

FirmaStatens vegvesen Region nord
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist12.10.2014

Statens vegvesen forvalter store ressurser og har mange spennende og samfunnsviktige oppgaver foran oss. I Region nord er det nå ledig stilling som seksjonsleder for bru- og ferjekaiseksjonen ved Ressursavdelingen.

Statens vegvesen har ansvar for 134 fergekaier og ca. 2700 riks- og fylkesvegbruer i Nordland, Troms og Finnmark. Seksjonen utøver faglig bistand i forhold til oppfølging av denne porteføljen. Sentrale oppgaver er planlegging av nye prosjekt i tillegg til planlegging og oppfølging av drift og vedlikeholdstiltak. I tillegg kommer byggekontroll på utvalgte prosjekt.

Seksjonen har også ansvar for forvaltning av bru- og kai porteføljen. I dette ligger også klassifisering og godkjenning av bruer/ konstruksjoner. Det er utstrakt samarbeid både internt i etaten, og med eksterne aktører.

I bru og fergekaiseksjonen er vi 20 medarbeidere som er fordelt på 5 kontorsted. Kontorsted for seksjonsleder er ved regionvegkontoret i Bodø.

Seksjonslederens arbeidsoppgaver vil være daglig ledelse av seksjonen. Du vil ha tett samarbeid mot andre avdelinger, bidra inn i ressursavdelingens ledergruppe og legge til rette for utvikling av kompetanse og kapasitet innenfor seksjonens og avdelingens arbeidsområder.

Som seksjonsleder vil du ha et overordnet ansvar for seksjonens oppgaver på riks- og fylkesvegnettet i regionen. Du vil være en del av Ressursavdelingens ledergruppe og skal være med å styre avdelingens aktivitet og utvikling i årene framover.

Seksjonsleders egenskaper:

Statens vegvesen har tre verdier. Vi skal være profesjonelle, fremtidsrettet og inkluderende. Som leder av bru og ferjeseksjonen er det viktig at du:

  • Kommuniserer og samhandler godt, er løsningsorientert og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke
  • Engasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i framtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til våre leveranser
  • Jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig

Alle ledere i Statens vegvesen må være bevisst det ansvaret de har som rollemodeller og kulturskapere

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har minimum tre års teknisk relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå. I tillegg må du ha relevant erfaring, og det er ønskelig at du har ledererfaring. Kravet om utdanning kan likevel fravikes dersom du har gode personlige forutsetninger for stillingen og sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene. Tilsetting er betinget av sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • egne lederutviklingsprogram
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Marianne Eilertsen på tlf.75 55 28 32/48 22 07 97 eller e-post: marianne.eilertsen@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss – uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk stillingen her

Vis flere stillinger: