Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Seks personer dømt til fengsel for hvitvasking av 58 millioner kroner i malernettverk

I alt seks personer tilknyttet et nettverk i maler- og renholdsbransjen har fått dommer på til sammen 12 års fengsel for hvitvasking av 58 millioner kroner.

En 31 år gammel kvinne ble i Oslo tingrett nylig dømt til ubetinget fengsel i 1 år og 3 måneder for grov hvitvasking av rundt 2,5 millioner kroner. Dette er den sjette dommen i kjølvannet av at Økokrim i fjor avslørte et stort hvitvaskingsnettverk i maler- og renholdsbransjen.

– Dette er omfattende og alvorlige saker som tapper samfunnet for store verdier i unndratt skatt og avgift, og som bidrar til arbeidslivskriminalitet. Det krever også store ressurser å etterforske slike store hvitvaskingsnettverk, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Det er inndratt rundt 4,5 millioner kroner som de domfelte har tjent på den kriminelle virksomheten. Personene er også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet.

Tre personer er fremdeles under etterforskning i det samme sakskomplekset, som inkluderer cirka 20 virksomheter som har reelle kunder i markedet, og åtte foretak som fremstår som «tomme».

– Hvitvaskingsvirksomhet med bruk av fiktive fakturaer gjør at betalinger fra reelle kunder som betaler for blant annet maling og renhold av eget hus, likevel unndras beskatning og benyttes til svart avlønning, sier Bender.