Seks millioner kroner til konkurranseforskning

Konkurransetilsynet lyser nå ut forskningsmidler på inntil seks millioner kroner årlig til prosjekter og utredninger om konkurranse.

– Konkurransevirkningene av webportaler der forbrukerne bestiller reiser, bøker og andre produkter og tjenester på nett, hvordan offentlig signalisering av priser kan hemme konkurransen og hvordan konkurransen kan fremmes innenfor spesialisthelsetjenesten er tre av seks tema Konkurransetilsynet har blinket ut i år, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

I tillegg inviterer Konkurransetilsynet forskere til å komme med prosjektideer på områder de mener er viktig for konkurransepolitikken.

– Dette fondet vil bidra til å styrke den konkurransepolitiske forskningen og tilrettelegge for kunnskapsdeling mellom konkurransetilsyn og akademia, sier Meyer.

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner kan søke om midler fra fondet.

– Flere forskningsmiljøer innen konkurransefeltet er blitt så sterke at de vil kunne gi gode bidrag til å belyse konkurransevirkninger sitt faglige ståsted, og ikke minst komme med forslag til endringer som kan fremme konkurransen til beste for forbrukere og næringsliv, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Forskningstemaene for tildelingen i 2015/16 er en blanding av hva Konkurransetilsynet ser behov for forskning på og forslag som kommer fra forskningsområdene selv.

– De seks forskningstemaene er valgt ut på bakgrunn av aktuelle problemstillinger innen konkurranseretten og konkurranseøkonomien, sier Stakkestad Laastad.

Søknadsfrist for forskningsmidler er er 2. desember 2014.