Secora og Skanska lavest på fergeleier

Tilbudsåpningene på Festvåg og Misten fergeleier viser at Scora er lavest på fergekaiene, mens Skanska er lavest på fergekaibruene.

De to oppdragene fikk hhv. seks og sju tilbud. Arbeidet starter i april 2011.

Tilbud på fergekaier - kaiarbeider

Tilbudsnr. Tilbyder Tilbudssum ekskl. mva.

1 - Sortland Entreprenør AS, 8405 Sortland, 18.114.082.-

2 - NCC Constrution AS, 0101 Oslo, 20.184.541.-

3 - Veidekke Entr. AS, 8201 Fauske, 17.115.450.-

4 - Reinertsen AS, 8006 Bodø, 16.784.629.-

5 - Secora AS, 8301 Svolvær, 16.565.469.-

6 - Insenerehituse AS, 12611 Estland, 38.184.600.-

Tilbud på fergekaibruer - stål

Tilbudsnr. Tilbyder Tilbudssum ekskl. mva

1 - Skanska Norge AS, 7224 Melhus, 4.503.426.-

2 - IMO Sveiseindustri AS, 8604 Mo, 5.620.513.-

3 - INSENEREHITUSE AS, 12611 Estland, 5.913.705.-

4 - Nordvest Sveis AS, 6456 Skåla, 5.207.245.-

5 - Secora AS, 8301 Svolvær, 6.420.165.-

6 - MOMEK Fabrication AS, 8601 Mo, 9.009.560.-

7 - DS SM, 6230 Rødekro (dansk), 5.658.738.-

- Vi tar sikte på å skrive kontrakt med valgte entreprenører i mars/april. Anleggsstart er i april. Det beregnes ca. 9 måneders byggetid på kaiarbeidene. Det skal i tillegg gjøres en del arbeider på land, og prosjektet skal stå helt ferdig i juni 2012, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.