Se til Sverige

I desember 2008 innførte man ordningen med ROT-fradrag i Sverige, og det ble raskt en suksess. Konseptet har gjort at bruken av svart arbeid har falt betydelig

Byggeindustrien var nylig med en rekke medlemsbedrifter i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo avdeling på studiereise til Stockholm. Der kom det frem at ordningen med ROT-fradrag har stor støtte i befolkningen og at dette har gitt en enorm nedgang i bruken av svarte tjenester – og at dette problemet nesten er helt borte. Lennart Weiss, kommersiell direktør i Veidekke Sverige fortalte at løsningen fungerer veldig bra og at folk ikke tenker på å kjøpe svart nå lenger. Skatteetaten har funnet effektive løsninger til å få en god og smidig ordning – for alle parter. Det samme uttalte prosjektleder Petra Dalunde i Stockholm Business Region Development. Det er derfor ikke noe som tyder på at svenskene vil endre på praksisen sin med det første. Også i Danmark og Finland har man testet ut lignende løsninger og det har virket.

I Sverige fungerer dette i praksis slik at man kan få 50.000 kroner i fradrag pr person i hver husstand hvert år for oppdrag som blir utført i boligen. Halvparten av kostnadene for det utførte arbeidet blir trukket fra fakturaene. Selskapet som utfører jobben får deretter beløpet refundert av den svenske skatteetaten. Dette har medført at det nå blir regnet som en stor skam å bruke svarte tjenester i Sverige – og det har definitivt gjort noe med holdningen i befolkningen.

Sik er det ikke i Norge - altfor mange bruker svarte tjenester– og man er langt fra redde for å si fra om dette. Noen bruker gjerne å fortelle og skryte av hvor mye de har tjent ved å kjøpe ulovlige tjenester i ulike sosiale sammenhenger. Men alt fokuset på svart arbeid og arbeidslivskriminalitet kan se ut til å ha litt effekt. Det er ikke like sturent å kjøpe slike tjenester som det kunne virke som tidligere. Men dette er fortatt et enormt problem i Norge – og det trengs incentiver for å snu en slik utvikling. Et ROT-fradrag vil åpenbart kunne ha en slik påvirkning, gjerne sammen med andre tiltak.

I Sverige har de hatt noen utfordringer med at det jukses med ordningen. Det er bare arbeidet som er fradragsberettiget og ikke materialene. Dermed vil det være mulig å blåse opp arbeidskostnadene og legge inn materialkostnadene der. Her må man søke gode rutiner for å unngå en slik utvikling.

Den forrige regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, sa klart nei til dette. Den nye regjeringen har vært mer åpen for en slik løsning, men det drar ut med beslutningene. Også ENØK-fradraget lar vente på seg. Se til Sverige – der ligger svaret.