Se NCC bygge Norges nest lengste hengebru (Video)

Hålogalandsbrua vil med sine 1.533 meter bli landets nest lengste hengebru. Betongentreprenør på brua, NCC har nå publisert en video fra prosjektet.

Det lengste spennet på Hålogalandsbrua blir 1.145 meter langt. Brua, som ligger langs E6 mellom Narvik og Bjerkvik, skal etter planen stå ferdig i 2017. 

Fakta om brua

  • De to bærekablene som holder hovedspennet på broen oppe har en diameter på 47 centimeter, og er 1.621 meter lange
  • Seilingshøyde i Rombaksfjorden blir 40 meter, og seilingsbredden blir 200 meter
  • Total bredde blir 18,6 meter, mens viaduktene blir 15,4 meter brede
  • Bredden på kjørebane blir 9,5 meter, inklusive én meter bredt midtfelt
  • Kjørehastigheten blir 80 kilometer i timen
  • NCCs entreprise innebærer 32.000 kubikkmeter betong og 5.400 tonn armering