Se det 6,2 milliarder kroner dyre Bybane-forslaget i Bergen

Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen vil koste 6,2 milliarder kroner, men vil, ifølge kommunen selv, gi få nye kollektivplasser.

Kommunens egne tall viser at Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen vil føre til minimal reduksjon av bilister og bare en liten økning av antall kollektivreisende, skriver Bergens Tidende i en artikkel på sine nettsider tirsdag.

Bergen kommune la denne uken frem sin fagrapport om Fyllingsdalen-traseen til Bybanen.

Forslaget sendes ut på høring rundt nyttårsskiftet, og hvis alt går etter planen, kan man få et vedtak til sommeren 2017 og byggestart omtrent et år senere, skriver bt.no.

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) har tidligere uttalt at påstigingen til kollektive transportmidler har økt med 45 prosent i Bergen siden Bybanen åpnet. I konsekvensutredningen for Bybanen, som Sweco har utformet, har man dog kommet frem til en forespeilet økning på skarve 2,7 prosents økning til 2040.

Prosjektleder for Bybanen, Solveig Mathiesen, er enig i at denne endringen er ganske beskjeden, men sier at Swecos analyse ikke er fullstendig.

– Der er det brukt en modell som ikke er så god til å fange opp endringer i reisemønster. Vi tror det blir flere bybanepassasjerer og færre bilister enn denne modellen viser, sier hun til Bergens Tidende.