Oversikt over bygg- og oppgraderingstiltakene: Nybygg og eksisterende hovedadministrasjonsbygg (grønn foran), ny testhall for bygningsakustikk (gul), utvidelse av sentrallageret (blå), nyinnkjøpt næringseiendom i Kammerratsheide (grønn bak).

Schüco investerer 75 millioner euro i nybygg

Frem til 2020 skal vindus- og fasadespesialisten Schüco investerer 75 millioner euro på selskapets hovedadresse i Bielefeld, Tyskland.

Et storstilt nybygg- og moderniseringsprogram skal skape de bygningsmessige forutsetningene for videre vekst. Selskapet har som mål å videreutvikle teknologien, noe det nye Innovasjons- og utviklingssenteret skal bidra til. Her skal flere team av produktutviklere og ingeniører arbeide sammen under et tak, mens flerbruksrom skal gi ytterligere opplæring- og presentasjonsområder, skriver selskapet i en pressemelding.

Totalkonsept for hovedkontoret
Schüco flyttet inn i hovedadministrasjonsbygget på Karolinenstraße tidlig på 70-tallet. I dag trenger bygningen sårt en oppgradering. I tillegg trengs det kortere kommunikasjonsveier og mer plass for kurs og opplæringsvirksomhet, samt produktpresentasjon. På grunn av dette bygges et nytt bygningskompleks, som står i direkte tilknytning til den eksisterende hovedbygningen. Dette vil stå ferdig i midten av 2018. Planleggingen er allerede i full gang. Det foregår for tiden en arkitektkonkurranse. Ni kjente arkitektkontor fra Tyskland, England og Danmark har sendt inn sine forslag. Juryen møttes i slutten av juni.

Etter at dette bygget er ferdig og medarbeiderne har flyttet inn, vil den fremste delen av det eksisterende hovedadministrasjonsbygget bli totalrenovert. Med denne ny- og ombyggingen vil Schüco være i stand til å spare opptil 80 prosent av de årlige energi-, vedlikeholds- og reparasjonskostnadene. Begge bygningene blir koblet sammen til et moderne innovasjons- og utviklingssenter. Her vil fokuset ligge på å gi medarbeiderne moderne arbeidsplasser, ha attraktive kurs- og presentasjonsområder og skape felles arbeidsområder for produktutviklerne og ingeniørene, som frem til nå har arbeidet desentralt.

Sterk service gjennom logistikk og teknologisentre
Før byggingen og oppgraderingen av kontorlokalene gjennomføres, vil det bli satt opp et moderne nybygg på sørsiden av «Schücostraße». Dette skal stå ferdig allerede i slutten av 2017 og skal inneholde to store plukkehaller og et ekstra automatisk høylager for europaller. Lagring, plukking og distribusjon av tilbehør og beslag vil dermed skje komplett og sentralt fra Bielefeld. Dette bidrar til å øke kvaliteten på servicen fra Schüco kraftig.

Et nybygg for testing av bygningsakustikk skal også utvide teknologisenteret innen midten av 2018. Denne investeringen skaper plass for ny og svært fleksibel testteknologi.

I samarbeid med sitt globale nettverk av produsenter, arkitekter, entreprenører og investorer, realiserer Schüco bærekraftige klimaskall med fokus på mennesker og deres behov. Dette i harmoni med natur og teknologi. Schücos vindus-, dør- og fasadeløsninger i aluminium, stål og PVC oppfyller de høyeste krav til design, komfort og sikkerhet. Samtidig reduseres utslipp av CO 2 gjennom økt energieffektivitet, og derved spares de naturlige ressursene.

Selskapet leverer målgruppeorienterte produkter til nybygg og modernisering, som er designet for å oppfylle brukerens individuelle behov i alle klimasoner. Schücos rådgivere står klar med den beste service i alle byggeprosessenes faser. Med 4.630 ansatte og 12.000 samarbeidspartnere er Schüco representert i mer enn 80 land og oppnådde i 2015 en omsetning på 1,430 milliarder euro