Per Helminsen og Ole J. Tveitan.

Scanmark ansetter ny daglig leder

Styret i Scanmark har en tid jobbet med å rekruttere en ny daglig leder og nå kan de rapportere at de er i mål med dette arbeidet. Ole J. Tveitan tiltrådte som ny daglig leder 01.11.2016. 

- Tveitan har bred ledererfaring fra ulike selskaper innen bygg- og anlegg samt engroshandel, heter det i en melding fra selskapet.

Scanmark AS ble etablert i 1991 av Per Helminsen og han har jobbet som daglig leder i alle årene selskapet har eksistert.

Han har i den senere tiden ønsket å trappe noe ned da han har nådd en alder som for mange betyr mindre arbeid og mer fritid.

Per Helminsen er fortsatt hovedeier og kommer til å arbeide i selskapet også i tiden fremover, men i en noe annen rolle. Han vil konsentrere seg mer om driftsrelaterte oppgaver fremfor salg, markedsføring og ledelse.

Ole J. Tveitan er utdannet sivilmarkedsfører fra NMH. Nå senest kommer han fra Calluna Grøntanlegg AS som er hjemmehørende i Råde.
I tillegg til ansvaret for den daglige driften vil Ole J. Tveitan jobbe aktivt med økonomistyring, salg og markedsføring. 

Scanmark AS er leverandørene av garasjeporter, industriporter, lasteramper, branndører og så videre.