Scandic Helsfyr

Scandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNoen sentrale personer i prosjektet. Fra venstre AF Bygg Oslos prosjektleder Bård Georg Eckmann, prosjektdirektør Pål Vamnes i Eiendomsspar, Kjartan Gaustadnes i Fokus Rådgivning, prosjektleder Jørn Olsen i Scandic og anleggsleder i SBA, Nicklas Nielsen. SBAs prosjektleder Tom Hoelsveen var ikke tilstede da bildet ble tatt den 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienScandic Helsfyr i Oslo, 16.10.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Etter en betydelig ombygging og fullstendig oppgradering av eksisterende arealer, samt en ny hotellfløy i ni etasjer mot vest, fremstår nå Scandics største hotell i Norge som helt nytt.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Hotell

Bruttoareal: Nyfløy: 9.500 kvadratmeter, rehabilitert: 12.500 kvadratmeter

Byggherre: Eiendomsspar

Prosjekt- og byggeledelse og KU: Fokus Rådgivning

Totalentreprenør: AF Bygg Oslo / SBA

Kontraktsum AF Bygg Oslo eks. mva.: 234 millioner kroner

Kontraktsum SBA eks. mva.: 60 millioner kroner

ARK: Hille Melbye Arkitekter

LARK: Bar Bakke

Byggherres prosjekterende: RIB: Follo Prosjekt l RIBR: Fokus Rådgivning l RIV: Ing. Petter Nome l RIE: Foyn Consult l RIAKU: Brekke & Strand Akustikk

Rådgivere: RIB, RIAKU, RIBR, RIG, RIEn og RIM: Rambøll l Rådgiver BREEAM og RIV: Asplan Viak l RIV Sprinkler: Tore Eide l RIV rør: AF Energi og Miljøteknikk l RIE: Rejlers

Underentreprenører og leverandører: Teglfasader, mur og puss: Oslo Tegl & Puss l Fundamentering: Entreprenørservice l Grunn- og VA-arbeider: Kaare Mortensen Oslo/Akershus l Prefab råbygg og betongelementer: Eiqon l Tømrer: Optimal Bygg l Elementfasade og glassfasader: H-fasader GlassTeam l Innerdører: Swedoor l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Porter: Hörmann Norge l Foldevegger: Trysil Byggprodukter l Karuselldør, lås og beslag, adgangskontroll, alarmsystem: ASSA Abloy l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Malerarbeider: Ullevål Malermesterforretning l Parkett, laminat og listverk: ParkettPartner l Tepper, membran og sparkling: Gulv & Sparkel l Systemhimlinger: Rovik Montasje l Taktekking og fallsikring: IcopalTak l Sedumtak: Bergknapp l Røykluker: BMI Group l Badekabiner: Parmarine l Rørlegger: AF Energi & Miljøteknikk l Elektroarbeider: Ing. F. Wickstrøm l Brannisolering: Oslo Brannsikring l Ventilasjonsarbeider og SD-anlegg: Energima l Kjølerom: Proref l Heiser: Kone l Oppmåling og stikking: Geomatikk l Riving: AF Decom l Utomhus: Uteanlegg l Kjerneboring: Mimax Asfalt og Betong l Stål bæresystem: Tverli Sveis, Næsset Mek Verksted l Branngardiner: BVS l Sykkelparkering: Haniss l Flisarbeider: BBM l Solskjerming: KvintBlendex l Balkongrekkverk og pergola: Sias l Ståldører: Brann & Sikkerhetsforum l Brannalarmanlegg og ledesystem: Honeywell l Inspeksjons- og adkomstløsninger: Helnor

Det «nye» hotellet kan etter en tilvekst på 197 rom, nå skilte med 450 rom. Konferansekonseptet er vesentlig styrket etter om- og nybyggingen ved at møteromsavdelingen nå kan skilte med hele ti større og mindre møterom i tillegg til en konferansesal for inntil 300 personer i den nye fløyen.

Gjennom en såkalt forward-avtale har Storebrand Eiendomsfond kjøpt eiendommen av tiltakshaver Eiendomsspar, som har hatt ansvaret for utbyggingen. Prosjekt- og byggeledelse har vært ved Fokus Rådgivning, der Kjartan Gaustadnes forteller at et forprosjekt fra 2014 ble tatt frem igjen, og tilpasset ønsker og behov til den nye eieren Scandic i 2018.

Helsfyr Hotell ble tegnet av Thams og Gaare Arkitektkontor og sto ferdig i 1978. Hille Melbye Arkitekter var arkitekter for den nye fløyen med ni etasjer i 2007, og et to etasjers påbygg på den opprinnelige delen i 2010.

– Vi hadde også regulerings- og gjennomføringsarbeidet i 2014 for dette tredje trinnet, forteller Helle Messel-Jenssen hos Hille Melbye Arkitekter.

Nybygg og omrokeringer

Nyfløyen mot nordvest med hotellrom og møteromsfasiliteter, og det eksisterende hotellet er bundet sammen med et lavere mellombygg, som fungerer som vrimleområdet til konferansedelen. Under begge byggene er det etablert et underjordisk p-anlegg med innkjøring fra nord. Tilbudet til entreprenørene ble sendt ut sommeren 2018, der AF Bygg Oslo gikk seirende ut og kunne underskrive en totalentreprisekontrakt 4.januar 2019.

– Da vi fikk forespørselen fra Eiendomsspar vurderte vi både prosjektet som spennende og Eiendomsspar som en viktig kunde, som vi ikke hadde jobbet med tidligere. Oppstarten kom imidlertid litt i konflikt med et avsluttende boligprosjekt, men vi fikk skjøvet litt på det og hadde litt bedre tid til planlegging. Det har vært et veldig godt samarbeid og vi sitter igjen med gode erfaringer herfra, forteller AF Bygg Oslos prosjektleder Bård Georg Eckmann. Fysisk oppstart med graving begynte rett etter påske.

AF Bygg Oslos kontrakt innebar foruten nyfløyen og mellombygget, også ombygging av første etasje med utvidelse av restaurantområdet med to tilbygg på hver side, samt et nytt inngangsparti. De delene av møteromsavdelingen som lå i andre etasje er gjort om til 19 nye hotellrom og et utvidet personalområde. Et tidligere spaområde i underetasjen er gjort om til moderne treningsfasiliteter. I tillegg omfattet kontrakten en relativt omfattende ombygging av eksisterende møterom i 1. etasje.

Gaustadnes peker på at de byggetekniske utfordringene med nyfløyen er forholdsvis ordinære; parkering nederst, konferansesenter over og deretter åtte hotelletasjer som alle er forholdsvis like.

– Nyfløyen er et betongbygg der trappesjakta ble etablert først. Men det var en utfordring for bæringen over konferansesalen, der bjelkene som er støpt måtte henges opp i overhengende vegger for å få tilstrekkelig stivhet, sier Gaustadnes.

Også de eksisterende

De opprinnelige planene innebar ikke en fullstendig oppgradering av alle arealene, kun en lettere oppussing av inventar og møbler i eksisterende bygningsmasse. Men det var et sterkt ønske fra kommende eier Storebrand Eiendomsfond om at også resten av hotellet skulle pusses opp, slik at den høye standarden fremsto som helhetlig.

Et nytt forprosjekt kom i gang høsten 2019, med kontrahering av SBA i februar 2020 som totalentreprenør for rehabilitering av eksisterende arealer fra tredje til niende etasje.

Gaustadnes forteller at det var en viss spenning knyttet til bygging samtidig med et stort hotell i drift, også med tanke på arealknapphet på riggområde og parkering. Hell i uhell – da koronaen slo til 12. mars, var stengingen av hotellet gunstig for gjennomføringen, siden man fra da av ikke hadde hotellgjestene å ta direkte hensyn til.

– Opprinnelig skulle vi rehabilitere etasjevis fra toppen og ned mens hotellet var i bruk. Men da det stengte ned fikk vi en vesentlig mer rasjonell drift på byggeplassen. Det ble litt mer omstendelig med ekstra strenge smitteverntiltak når det gjaldt bespisning og skille av faggrupper, men vi skrumpet tiden med et par måneder, forklarer SBAs prosjektleder Tom Hoelsveen.

Grensesnitt

For SBA sin del var det kun ett angrepspunkt i sørøst der alle materialer inn og ut måtte foregå via en utvendig byggheis. Hoelsveen legger til at grensesnittklareringen i utgangspunktet var avklart og at det på et begrenset riggområde ble lagt vekt på en koordinering med AF Bygg Oslo for at ikke driften dem imellom skulle komme i konflikt med hverandre.

– Samarbeidet med AF Bygg Oslo er blitt løst med dialoger og har vært smertefritt. Det har vært utfordringer, men uten problemer, sier Hoelsveen.

Pål Vamnes påpeker at det her, som i alle rehabprosjekter, dukket opp uforutsette elementer. Blant annet en bunnledning som man ikke visste tilstanden på, men som ble rehabilitert.

– Det har i det store og hele vært lite overraskelser. Det har vært godt planlagt, og med løsningorienterte entreprenører blir ikke overraskelsene alvorlige for oss byggherrer. Det er også verdt å nevne at det har vært null fraværsskader. Alle aktørene har hatt et veldig godt SHA- og HMS-arbeid, understreker Vamnes.

En viktig endring ble gjort etter forprosjektstadiet, da det ble besluttet å miljøklassifisere prosjektet. – Hotellet var prosjektert som et godt miljøbygg. Men i forbindelse med salget til Storebrands Eiendomsfond, var det et ønske om en dokumentasjon, sier prosjektdirektør i Eiendomsspar, Pål Vamnes.

– BREEAM-Nor ble valgt og ambisjonen satt til Very Good. For nyfløyen ligger vi altså an til å oppnå BREEAM-NOR VERY Good, mens det for de rehabiliterte arealene er det BREEAM In-Use vi ønsker å oppnå, opplyser Vamnes.

Et helhetlig uttrykk

Messel-Johansen hos Hille Melbye Arkitekter forteller at det var viktig at den nye fløyens teglfasader skulle harmonisere med teglfasadene i fløyen fra 2007.

– Både når det gjelder teglvalg, volumer, vindusutforminger og -rytme. Det var viktig at det skulle være en helhet i det, uten vesentlige synlige forskjeller, sier hun.

Glassfasaden langs Innspurten var et estetisk krav i reguleringen og er formet som en lamell over åtte etasjer, med en inntrukket niende etasje. Der er det plassert ti hotellrom med hver sin private takterrasse med utsikt over byen og fjorden.

Kjøkkenet var nytt for få år siden, og kjøle- og fryserom er nye i denne omgang. Spisesalen, varemottaket, og avfallshåndteringen er oppgradert og fremstår som nye. Det meste av den tekniske infrastrukturen er løftet opp på et nivå som gjør at alt fremstår som nytt. Alle møbler og senger på de 450 rommene er nye, noe som medførte innkjøp av 900 senger, nattbord og lamper. Gaustadnes anslår at prosjektkostnaden for Scandic Helsfyr, inkludert de to totalentreprisene og innredningene, beløper seg til cirka 360 millioner kroner.

Etter korona-nedstengningen åpnet hotellet igjen med fire etasjer i den eksisterende fløyen 4. oktober. Resten av hotellet planlegges åpnet 2. november.