Satser tungt på etterforskning

Bekjempelse av konkurransekriminalitet har høyeste prioritet i Konkurransetilsynet. Nå styrkes etterforskningsarbeidet ytterligere med Elisabeth Roscher (bildet) som direktør og Hege Haugsvær som etterforskningsleder.

Ulovlig samarbeid om priser, markedsdeling og anbud utgjør en ulovlig trussel mot velfungerende markeder, sier konkurransedirektør Knut Eggum Johansen. Slikt samarbeid gagner samarbeidspartnerne på bekostning av forbrukerne, det offentlige og andre bedrifter, for eksempel ved at de må betale høyere priser enn de ellers ville gjort. Derfor er bekjempelse av slik virksomhet vår fremste oppgave, og vi er svært glade for at vi nå får med oss to dyktige ledere på dette laget. Etterforskningsvirksomheten i Konkurransetilsynet er fra høsten 2006 organisert i en egen enhet knyttet til Markedsavdeling I. Det er denne enheten Hege Haugsvær skal lede. Elisabeth Roscher tar permisjon fra sin stilling i Økokrim for å være med på oppbyggingen av den nye enheten. Begge tiltrer i midten av april. Saker som gjelder ulovlig samarbeid kan være meget arbeidskrevende, både når det gjelder selve etterforskningen og den juridiske oppfølgingen. Etterforskningsenheten i Konkurransetilsynet arbeider systematisk med å innhente og følge opp tips om ulovlig samarbeid. Dersom de innledende undersøkelsene viser at det er grunn til å gå videre med en sak, settes det sammen grupper på tvers av avdelingene som kan delta i den videre etterforskningen. Elisabeth Roscher er i dag førstestatsadvokat i Økokrim. Hun har tidligere vært juridisk direktør i Konkurransetilsynet. Hun er utdanndet cand.jur. fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg studert EF-rett i Belgia. Hege Haugsvær er i dag dommerfullmektig ved Bergen tingrett. Hun har tidligere arbeidet som gruppeleder og var en periode konstituert kontrollsjef ved Kemneren i Bergen. Hun har også arbeidet som førstekonsulent i Husbanken og som juridisk konsulent ved Forbrukerrådet i Hordaland. Haugsvær er utdannet cand.jur. ved Universitetet i Bergen. Hun har også en grad som bedriftsøkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).