Satser på rekruttering

- Det fins ingen dårlige kandidater, bare dårlig match mellom arbeidssøker og stillingen, hevder Rekrytema AS i Trondheim. Rekrytema AS lanserer en ny generasjon testverktøy for rekruttering og personalutvikling i Norge.

Visjonen deres er å gi kundene et bedre grunnlag for beslutninger ved ansettelse. - Vi opplever god mottakelse i små og store bedrifter som trenger hjelp til hele eller deler av rekrutteringen, sier daglig leder Oddvar Søgård. Søgård leder den norske delen av det svenske Rekrytema AB. Gjennom en årrekke har selskapet utviklet personlighetstesten JobMatch, og etablert seg som en aktør innen rekruttering, personalutvikling og coaching i Sverige. I et allerede vel etablert norsk bemanningsmarked, satser Rekrytema fra Trondheim på å ta opp konkurransen. Rekrytema våger dette fordi de lanserer en ny patentert personlighetsstest som skal være anerledes. Den er basert på statistikk, ikke psykologiske teorier om hvem en person bør være. På en praktisk måte blir personen målt opp mot kravene i stillingen. Petter Mortensen, salgssjef i Securitas Direct AS har valgt lisens på JobMatch fra Rekrytema og bruker personlighetstesten i rekruttering av nye ledere og medarbeidere. - Testen er meget treffsikker, og et godt hjelpemiddel i å plassere kandidatene. Mange av kandidatene ble meget overrasket over hvilke sterke og mindre sterke sider testen påviste i forhold til den tiltenkte stillingen, sier Mortensen. Vi skal imponere i resultat og treffsikkerhet, dette er et kvalitetsmålet til Rekrytema, ifølge rådgiver Torstein Sneisen. Rekrytemas filosofi er at det ikke finnes dårlige kandidater det finnes bare dårlig match mellom kandidaten og kravene i stillingen. Kandidaten får større klarhet i om han/hun passer i en jobb eller ikke, bedriften får mer kunnskap om kandidaten, og begge får et bedre grunnlag for sin beslutning. Søgård forteller at Rekrytema i stedet for å være kandidatens motspiller i prosessen, ønsker å sette seg på samme side av bordet som han/henne. - Vi betrakter kandidaten som en person vi arbeider sammen med for å avgjøre om stillingen passer kandidaten og om kandidaten passer stillingen. Målet med prosessen er å gjøre en realistisk vurdering av søkerens utsikter til å trives med jobben, lykkes med den og være en bidragsyter både økonomisk, faglig og sosialt. Man kan være kvalifisert til en jobb, men likevel ikke trives. Da blir man ikke værende lenge. Vi tjener begge parter ved å gi bedre beslutningsgrunnlag i ansettelsesprosessen, avslutter Søgård.