Satser på ny teknologi for signalanlegg

Nye signalsystemer i Norge skal baseres på ERTMS, en standardisert løsning for signalering og trafikkstyring i Europa. Dette anbefales i Jernbaneverkets forslag til ny signalstrategi.

Strategien og en skisse til foreløpig implementeringsplan for ERTMS er på høring hos togselskapene, muséumsbaner og sentrale fagforbund frem til 16. desember, skriver Jernbaneverket på sine nettsier. Dagens sikringsanlegg og ATC har høy alder og er basert på gammel teknologi. Jernbaneverket har derfor et stort behov for utskifting av disse anleggene i de kommende årene. Dette var utgangspunktet for utarbeidelsen av en ny signalstrategi som støtter opp om Jernbaneverkets fokusområder og hovedmål. Denne skal erstatte signalstrategien fra 1997.