Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under OBOS Boligkonferanse. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Sanner: - Vil halvere planleggingstiden

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil at kommunene halverer planleggingstiden for bolig, men utfordrer boligbyggerne til å gripe muligheten som politikerne vil skape.

I dag ligger planleggingstiden for boliger i Norge på et gjennomsnitt på 352 dager, omtrent ett år. Dette tallet vil Sanner halvere, men understreker at en god og fornuftig boligpolitikk forutsetter et godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel.

– Vi har to utfordringer. Den ene er den delen hvor myndighetene er involvert, og den andre er om dere er gode nok til på gripe muligheten, sa Sanner til de fremmøtte på OBOS Boligkonferanse.

Kommunal- og moderniseringsministeren beskriver det gamle regelverket for boligbygging som både krevende og kostbart å forholde seg til.

– Vi skal ha de krav vi trenger, men ikke mer enn det, sa Sanner fra scenen.

Statsråden kom med utfordringer til både kommunepolitikerne og boligutviklerne.

– Planprosessene må gå raskere, vi må få en bærekraftig byutvikling, og vi trenger en klimatilpasset planlegging. Men det er også viktig at bransjen følger opp. Vi leverer plan, så leverer dere handling, lød utfordringen.

– Vi har ikke tid til å vente på lange prosesser når vi ser hva som må bygges de neste årene, slo han fast.