Jan Tore Sanner under Byggedagene 2015.

Foto: Trond Joelson

Sanner vil ha naboprat også mellom fylker

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) håper de 19 fylkene i Norge vil kontakte naboen i sommer for å finne ut om det er aktuelt å slå seg sammen i større regioner.

Sanner starter nå for alvor prosessen med å finne ut hvordan fremtidens norske fylkeskart skal se ut. Målet er at fylkene skal starte nabopraten i sommer.

Norske kommuner er allerede i gang med nabosamtaler. I fjor bestemte Stortinget at det regionale, folkevalgte nivået skal bestå, og at fylkene skal med i den store kommunereformen.

– Vi foreslår å flytte oppgaver til kommunene fordi vi mener det kan gi innbyggerne bedre tjenester. Så må vi se på hvilke oppgaver fylkene trenger for å kunne være en god samfunnsutvikler og danne sterke regioner, sier Sanner til NTB.

Tankene om det midterste forvaltningsnivået inngår i en stortingsmelding om kommunereformen som legges fram fredag.

Han letter likevel litt på sløret:

– Vi peker ut en retning for fylkene, og det handler mer om samfunnsutviklerrollen – å se hvilke oppgaver regionen står overfor. Så vil det være naturlig å diskutere oppgaver i etterkant av det. Det er forskjell på Innlandet og Vestlandet, på Nord-Norge og Sørlandet. Regionene kan spille en viktig rolle i å samordne og utvikle strategier for vekst og utvikling.

Han legger til at fylkene også har ansvaret for fylkesveiene og spiller en viktig rolle i arbeidet med Nasjonal transportplan.

– Skal du være rimelig effektiv, så må du ha over 200.000 innbyggere. Det er en forutsetning for å få overført nye oppgaver, sa Jørgen Amdam fra Møreforsking.

Studien vurderte også ulike alternativer for regionstruktur, blant annet å opprette større landsdeler, regioner eller byfylker eller beholde dagens fylkesstruktur. Av de fem alternativene utelukker Sanner foreløpig bare byfylket.

– Den modellen legger vi bort. Det ville bety at vi ville endt opp med flere fylker i Norge, og vi trenger ikke flere fylker, sier Sanner.

Hvis Stortinget slutter seg til meldingen og behandler den i vår, vil Sanner invitere fylkene til samtaler om sammenslåing i sommer.

– Fylkene må så ta stilling til sammenslåing med andre høsten 2016, sier han.

For kommunene er fristen våren 2016.

Målet er at hele kommunereformen skal presenteres samlet for Stortinget våren 2017.