Ill. LPO Arkitekter

Sanner la ned grunnstein for nytt jordobservatorie

Lørdag besøkte moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) Ny-Ålesund på Svalbard for å legge ned grunnsteinen for det nye jordobservatoriet som skal bygges der.

Kartverket er byggherre for det nye observatoriet. Som bygg.no nylig skrev om skal romme svært nøyaktige måleinstrumenter som blant annet skal kunne fange opp bitte små endringer i jordens bevegelser. Også lokale endringer i tyngdefeltet og nøyaktige avstand i satellitter som passerer over polområdene er noe av det som skal kunne måles fra Norges nordligste vitenskapelige utpost.

Observatoriet er med i et nettverk av forskningsstasjoner verden over og bidrar blant annet til klimaovervåking i nordområdene.

Bygget skal etter planen stå klart til bruk i 2018.