Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil kjempe for å bevare den norske bankinnskuddsgarantien på 2 millioner kroner. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Sanner gjør nytt forsøk på å redde norsk bankgaranti

En revisjon av EUs regelverk gir finansminister Jan Tore Sanner håp om at den norske garantien på bankinnskudd kan unngå dødsstøtet.

Denne uka la EU-kommisjonen i Brussel fram sitt arbeidsprogram for de kommende året.

Der kommer det fram at kommisjonen innen utgangen av 2021 planlegger å fremme et forslag til revisjon av innskuddsdirektivet.

Direktivet har flere sider. Men når EU først har startet en slik prosess, gir det Norge mulighet til å argumentere kraftfullt for den norske innskuddsgarantien på 2 millioner kroner, mener finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Det at EU har startet en ny prosess, det gir meg håp om at vi skal lykkes til slutt, sier Sanner til NTB.

– Mitt håp er at vi skal kunne videreføre vår praksis, sier han.

Verkebyll

Saken har vært en verkebyll i forholdet mellom EU og Norge helt siden finanskrisen i 2008.

I utgangspunktet hadde EU lagt opp til at den norske ordningen skulle utfases innen 31. desember 2018. Men enighet har uteblitt, og EUs regelverk er fortsatt ikke innlemmet i EØS.

Bakteppet er at Norge i dag har en garanti som sikrer bankinnskudd på opptil 2 millioner kroner per person per bank. EU har derimot satt grensa til 100.000 euro, det vil si omtrent halvparten av det norske nivået.

Sanner har ingen plan om å senke den norske garantien til EU-nivå. Han viser blant annet til at USA har en innskuddsgaranti på 250.000 dollar, det vil si en høyere garanti enn den norske.

– Vi er opptatt av å ivareta den norske grensa på 2 millioner kroner, sier finansministeren.

– Vi mener norsk praksis er velbegrunnet, og vi har holdt fast ved det siden debatten startet.

Nye regler i 2018

I mars 2018 vedtok Stortinget nye regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering.

Da ble det også vedtatt at det i tillegg skal være en ubegrenset garanti i inntil tolv måneder for visse typer innskudd, blant annet knyttet til boligkjøp og forsikringsutbetalinger.

Under behandlingen i Stortinget understreket finanskomiteen hvor viktig det er å beholde dagens norske garanti på 2 millioner kroner, og komiteen ba regjeringen fortsette forhandlingene med EU om dette.

Skulle en framtidig enighet med EU bety at garantien må senkes, vil saken bli lagt fram for Stortinget på nytt.