Finansminister Jan Tore Sanner holder finanstalen under fremleggelsen av regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021. Foto: Heiko Junge / NTB

Sanner: – Gjeninnhentingen er skjør

I finanstalen understreket Jan Tore Sanner at krisen ikke er over. Han sier at den fremste prioriteringen i neste års statsbudsjett er å få folk tilbake i jobb.

– Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp igjen etter den dramatiske nedgangen i vår. Men gjeninnhentingen er skjør, krisen er ikke over, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) da han la fram neste års statsbudsjett for Stortinget.

I talen sier Sanner at den fremste prioriteringen i neste års statsbudsjett er å få folk tilbake i jobb.

Han viste blant annet til at regjeringen vil gi brede lettelser i inntektsskatten, som lavere trinnskatt, høyere minstefradrag i lønn og pensjon, og videre nedtrapping av skatten på arbeidende kapital.

– Det kan gi norske eiere muskler til å investere mer i norske arbeidsplasser, sier Sanner.

– Med dette budsjettforslaget vil en vanlig familie betale 14.000 kroner mindre i skatt neste år enn om det rødgrønne skattenivået fra 2013 ble videreført, sier han.