Sanner frykter dobbelt smell

Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner frykter en dobbelt smell med skatteøkninger og nye rentehevinger.

Som ventet, sier Jan Tore Sanner om Norges Banks renteheving onsdag. Nå advarer Høyres finanspolitiske talsmann den rødgrønne regjeringen mot å nulle ut forslagene om skatteletter i statsbudsjettet som den avgåtte Bondevik-regjeringen la fram. Store skatteøkninger for å finansiere ytterligere vekst i offentlige utgifter kan gi større og raskere renteøkninger. Økt skatt vil derfor gi en dobbelt smell. Først får vi skatteøkninger, deretter får vi renteøkninger på toppen, sier Sanner. Han mener at Norges Banks renteøkning onsdag må få følger for budsjettarbeidet i regjeringen. Riktig medisin fra finansminister Kristin Halvorsen (SV) vil være å ikke endre på samarbeidsregjeringens budsjettforslag med skattelettelser, sier Sanner i en pressemelding.