Sandvika Business Center

Strukta er i ferd med å bygge en bydel nord for jernbanestasjonen i Sandvika. Starten er i vest der et kontorbygg nå er på plass.  

FAKTA

Sted: Sandvika

Prosjekttype: Kontorbygg

Bruttoareal: 11.000 kvm

Byggherre: Sandvika Business Center

Totalentreprenør: Strukta

Kontraktssum eks. mva.: 181 millioner kroner

Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter

LARK: Haug landskap

Rådgivere: RIB: Seim og Hultgreen l RIBR: Egil Berge l RIG: Norconsult l RIV og BYFU: Erichsen & Horgen l RIE: Rejlers l RIA: Rambøll Norge l Miljøteknisk undersøkelse, naboregistrering og vibrasjonsmåling: Multiconsult l Støyforskrifter: Miljørettet Helsevern l Uavhengig kontroll byggeteknikk, bæresystemer, bygningsfysikk: Takstforum

Underentreprenører og leverandører: Avfall: Norsk Gjenvinning l Byggestrøm: Ramirent l Byggevarer: Optimera l Stillas: Bygg Stillas l Byggvask: Maid4You l Graving: Topaas og Haug l Sprenging: Svein M. Tyring Bergsprenging l Spunt- og stagarbeider: Kynningsrud Fundamentering l Stålkjernepeling: Seabrokers l Betongarbeider: NCC Building l Jetpeling: Jetgrunn l Råbygg: Spenncon l Rør: Eriksen & Jensen l Mur- og flisarbeider: Mjøndalen Mur & Puss l Foldevegger: Saxi Produkter l Kantinekjøkken: Myhrvold Storkjøkken l Minikjøkken / tekjøkken: HTH Prosjektavdeling l PU-belegg: BetongConsult l Toalettgarnityr: Maske l Trafofront: Møre Trafo l Rekkverk: Nytrapp l Garasjeport: Hørmann Norge l Fotskrapematter: Matteleverandøren l Foliering og skilting: Brand Factory l Sykkelstativ: Ing. Per Larsson l Ventilasjon: Klima & Bygg l Elektro: Elektrisk l Heis: Reber Schindler Heis l Oppmåling: Asker Oppmåling l Brannsikring: Firesafe l Kjerneboring: Mimax l Tømrerarbeider: GST Montering l Vinduer: Norgesvinduet l Glass og aluminium: Norske Metallfasader l Systemvegger og -himlinger: Bærum Byggmontering l Tekking: IcopalTak l Lås og beslag: TrioVing l Solskjerming: Solskjermingsgruppen l Tre- og ståldører: Daloc l Malerarbeider: Malermester Buer Drammen l Tepper, vinyl og linoleum: Intep l Gulvsparkling: Vestfold Gulvavretting l Trapper: nytrapp.no l Blikkenslager: Arth. Norderhaug Eftf.

Det er Attivo Eiendomsutvikling AS, gjennom Sandvika Business Center AS, som er byggherre for det 11.000 kvadratmeter store kontorbygget. Tomta ble kjøpt for flere år siden, og de opprinnelige planene tok sikte på en langstrakt struktur med kontorbebyggelse som skulle ende opp i et torg mot nabobygget Humana drøye 160 meter mot øst.

– Vi trodde det var et greit marked for kontorbygg i Sandvika, det har vist seg å ikke holde stikk. Vi henvendte oss mye til oljerelatert virksomhet, men når det markedet fikk en dupp, slo det uheldig ut for utleiemarkedet. Derfor har vi nå kun bygget det første byggetrinnet med kontorer, og holder på med å omregulere resten av tomta til boliger. Vi har holdt på med dette en stund og håper å kunne komme i gang med boligbyggingen i løpet av første halvår 2017, sier Knut Amundsen i Attivo Eiendomsutvikling.

Bringe skalaen ned

Stein Halvorsen Arkitekter vant den innbudte arkitektkonkurransen for den store tomta som ligger mellom jernbanen og Elias Smiths vei. Arkitektkontoret mener at Sandvika har utviklet seg fra å være et vakkert tettsted i småskala til et sentrumsområde preget av storskala bygningsmasser og store transportårer.

– Sandvika er litt ute av målestokk. Vi hadde tanker om å bryte ned målestokken her, få inn flere hus slik at det blir en liten by i seg selv. Kontorbygget er brutt opp, med forskjellige og mindre volumer og ulik materialitet, sier Stein Halvorsen. – Jeg mener vi har lykkes med å legge inn et ganske høyt, men slank bygningskropp inn mot jernbanen. Det blir jo en utfordring å få til et helhetlig prosjekt nå som resten av tomta skal erstattes med boliger, bekrefter Halvorsen.

Sandvika kalles «Den hvite by ved fjorden». Mange av husene er oppført i lys slemmet tegl i fasader i sentrale boligblokker og næringsbygg. Halvorsen viser spesielt til kommunens hvite rådhus som er godt synlig ved E18.

– Rådhuset er et av Norges flotteste rådhus, og vi skal ikke konkurrere med det. Fasadene der er i seg selv et argument for at vi bør bruke andre materialer. Derfor gikk vi inn for en trekledning av gul Møre Royal og med sorte Sinusplater, forklarer Halvorsen.

Totalentreprenør Strukta har en kontrakt med Sandvika Business Center AS på 181 millioner kroner eksklusive avgifter. Duoen har inngående kjennskap til hverandre etter flere større samarbeidsprosjekter de siste årene.

– Også her har vi en partneringsavtale, der vi først jobber sammen med utarbeidelsen av prosjektet, før vi blir enige om en målpriskalkyle som vi styrer etter. I de tidligere prosjektene vi har hatt sammen har vi aldri oversteget den avtalte summen, forklarer prosjektleder og partner i Strukta, Finn Ove Hylen. – Modellen må være tillitsbasert, men gir korte veier og raske beslutningstider. Knut Amundsen har deltatt på våre prosjekteringsmøter; derfor er eksterne prosjekt- eller byggeledelsesfirmaer fos oss helt overflødige, sier Hylen.

Grunnforhold

Det var to store utfordringer; beliggenheten til jernbanen som har fire sterkt trafikkerte spor rett sør for byggetomta. Og en høy grunnvannstand i området. Bygget er på seks etasjer pluss to p-etasjer med teknisk rom under bakkenivå.

Skulle togavgangene bli berørt – i verste fall stoppe opp i lengre tid – ville det medført store problemer for togtrafikken på hele Østlandet. Jernbaneverket ga til kjenne en forventning om at Strukta ville bruke den aller beste ekspertisen innen prosjektering og at alle geotekniske forhold måtte bli ivaretatt.

– Den store betongkonstruksjonen som sporene hviler på, er ikke fundamentert til fjell, men på løsmasser. Det er bare brukarene for jernbanebrua over E16 som er fundamentert til fjell. Derfor var utsprenging og utgraving krevende. Det ble benyttet 2800 kvadratmeter spunt som ble forankret med opp til tre stagrader. Da vi stagforankret spunten var det avgjørende at vi ikke traff stålkjernepelene som bærer brukarene for jernbanen. Halve bygget er direktefundamentert på fjell og halve bygget på stålkjernepeler til fjell, sier Hylen.

De stedene der spunten er slått ned til fjell var det en stor risiko for at vann ville kunne trenge inn mellom spuntfot og fjell og ned i byggegropa. – Vi måtte sørge for at byggegropa ble vanntett. Løsningen ble jetpeling i overgangen mellom spuntfoten og fjell. Vi gravde og sprengte oss seksjonsvis videre nedover, før vi støpte en bunnplate på 50 centimeters tykkelse og vanntette betongvegger som er 35 centimeter tykke. Det var krevende grunnarbeider, men bygget står støtt og det er ikke innsig av vann til underetasjene, bekrefter Hylen.

Bærekonstruksjonen er prefabrikkerte betongelementer med hulldekker og stål. Som ytterligere avstivning er det en konstruktiv påstøp på 10 centimeter i første etasje og første underetasje.

– Sandvika Business Center har fjernvarme og fjernkjøling og tilfredsstiller kravene til Energiklasse B. Vi er også stolte av å ha bygget et svært tett kontorbygg. Luftlekkasjetallene er helt nede på 0,2, forteller Hylen. Som en del av rekkefølgebestemmelsene har Strukta også bygget ny gang- og sykkelsti langs jernbanelinjen i sør.

– Bygget ble akkurat like fint som vi så for oss i planleggingsfasen. Vi har fått gode tilbakemeldinger, både fra publikum og fra kommunen. Som næringstomt er beliggenheten fantastisk. Den er sentral med kort vei til buss- og jernbanestasjon og ligger rett ved både E18 og E16, sier Amundsen om bygget som har Skatteetaten som største leietaker. – Vi har leid ut cirka 50 prosent av arealene nå, men det er flere potensielle leietakere inne i bildet, bekrefter han.

Sandvika Business Center er det første store næringsprosjektet i Sandvika på flere år som ligger nord for jernbanen, og som med det redefinerer byens geografiske sentrumsutstrekning. – Jo, vi er takknemlige for oppgaven det er å få være med å forme en ny bydel. Det blir også spennende å utforme resten av bebyggelsen som vil komme senere, avslutter Stein Halvorsen.