Optiagg-pakken inneholder datamodellering og -analysering i tillegg til en mantel som har fått ny utforming, en konkav ring og alle andre nødvendige reservedeler.

Sandvik Construction med oppgraderingspakke

Sandvik Construction har lansert Optiagg – en ny måte å få ut mer lønnsomme produkter fra konknusere på med et minimum av investeringer.

Optiagg-pakken inneholder datamodellering og -analysering i tillegg til en mantel som har fått ny utforming, en konkav ring og alle andre nødvendige reservedeler.

Med Optiagg legger Sandvik Construction en ny dimensjon til driftsstøtten som tilbys for knusermodellene CH430, CH440 og CH660. Manteln har fått en helt ny utforming for at den skal bli mer effektiv, men den virkelige forskjellen ligger i datamodelleringen og analyseringen. Det er en vitenskapelig fremgangsmåte som gir mer av de mest verdifulle fraksjonene uten kostbar prøving og feiling, ifølge en pressemelding fra Sandvik Construction.

Skreddersydde forbedringer

Takket være Optiagg trenger ikke lenger optimalisering av knuserytelsen baseres på gjetninger. I Optiagg er det en trinnvis prosess som analyserer den nåværende tilstanden, utfører en modellering for å finne den optimale konfigurasjonen og det beste oppsettet og kontrollerer sluttproduktet.

Finjustering

Kammeroppsettet kan finjusteres i henhold til ønskede sluttprodukter og spesifikke krav til anvendelse. De fleste kundene ønsker å få ut mer av en bestemt fraksjon mot at andelen av finstoff reduseres eller reduksjonsgraden økes.

Sikkert estimat

Sandvik kan gi et sikkert estimat over hvilke gevinster som kan forventes.

Dette gir forutsigbare og vedvarende forbedringer som gjør det mulig å lage nøyaktige beregninger av knuserens økonomiske resultat. I de fleste tilfellene tjenes investeringen inn på kort tid.

– Optiagg er ikke bare et nytt produkt, det er en helt ny fremgangsmåte som gjør vi kan levere det kunden vil ha med større sikkerhet, sier Jesper Persson, VP Crusher Wear & Spare i Sandvik Construction.

Forutsigbarhet

– Vi kan med høy forutsigbarhet love flere lastebillass av de mest verdifulle fraksjonene.

Det kan være flere fordeler ved å optimalisere sluttproduktet på denne måten, for eksempel minsket mantelslitasje og mulig redusert energiforbruk, legger han til.