Samspillkontrakter

StedOslo, Norge
ArrangørNBEF og TFSK
Fra23.11.2016
Til24.11.2016
TidspunktOnsdag kl 8.30 - torsdag kl 15.00

Tidlig entreprenørinvolvering – prosjektallianser

Samspillkontrakter er for alvor på vei inn i bygg- og anleggsbransjen. Det er stort behov for å forstå hva som ligger i samspill og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Dette kurset er praktisk rettet med fokus på samspillprosessen, kontraktdokumentene og erfaringsoverføring.

– Kontraktmodeller

– Metode for samspill

– Integrerte organisasjoner

– Kompensasjon og insentiver

– Samspillkompetanse

– Konkurranse og seleksjon av tilbydere

– Erfaringsdeling

– Trender

– Suksesskriterier og fallgruver

Forelesere:
Morten Aagaard, advokat hos Metier Legal AS

Morten Christensen, Senior Manager hos Metier AS

Påmeldingsfrist: 26. oktober

Program og påmelding