– Planmessig innsats for best mulig skadehåndtering har både økonomiske og samfunnsmessige fordeler, sier Henning K. Møllerløkken, administrerende direktør i Norges Eiendomsakademi (NEAK).

Samler skadebransjene til felles fagdager

Om få dager samles fagfolk fra en rekke bransjer for å diskutere skadeutviklingen i Norge. Det er behov for bedre oversikt og styrket samarbeid, mener initiativtakerne.

– Planmessig innsats for best mulig skadehåndtering har både økonomiske og samfunnsmessige fordeler. Når vi samler aktørene på en felles arena blir det lettere å belyse alle sider ved dette feltet, sier Henning K. Møllerløkken, administrerende direktør i Norges Eiendomsakademi (NEAK).

NEAK har mottatt over 100 påmeldinger til Norsk Skadekonferanse, som arrangeres på Lillestrøm 9. og 10. november.

– Deltakerne kommer fra forsikringsbransjen, selskaper innen skadeoppgjør og skadesanering, advokatfirmaer og takseringsforetak. Sammen skal vi dele kunnskap og utveksle meninger, sier Møllerløkken.

Naturskader vil øke

Temaene omfatter skadeforsikring, naturskade, europeisk standard, skadebegrensning og tekniske installasjoner. Foredragsholderne kommer fra Finans Norge, Tryg, Willis Towers Watson, Lifting & Safety International AS, AREPA, Takst Team AS og Omega Holtan AS.

NEAK arrangerer konferansen i samarbeid med Norges Takseringsforbund, og NTF-president Ottar M. Skare skal holde et innlegg om takstmannens rolle, framtidsutsikter og naturskade.

– Klimaendringene er en hovedårsak til at etterspørselen etter profesjonell kompetanse innen skadefeltet kommer til å øke i årene som kommer. Det blir mer uvær, flom og skred og dermed flere naturskader. Derfor blir også bygninger og infrastruktur mer utsatt, sier Skare.

God arbeidsflyt

Han er opptatt av god arbeidsflyt mellom de berørte aktørene i slike situasjoner, og av at forsikringsselskapene ser takstmenn som en ressurs i den løpende oppfølgingen av bygningsskader generelt.

– Vi må være på vakt mot lettvinte løsninger som innebærer mangelfull utbedring og nye feil.

Samtidig mener NTF-presidenten det er viktig at takstmenn som skal være i beredskap ved naturskader har mulighet til å jobbe jevnlig på skadefeltet.

– Særlig når det gjelder skader av litt mindre omfang ser vi at takstbransjen blir koblet noe sjeldnere på enn ønskelig, sier Ottar M. Skare.