Samler miljømerking

I Sverige har man valgt å samle miljømerkeordninger under Sweden Green Building Council. I Norge har man valgt å kjøre en tett samordning av alle aktørene på dette markedet gjennom en strategisk rådgivergruppe.

Denne rådgivergruppen er underlagt Norwegian Green Building Council (NGBC) som utvikler Breeam Nor som er en norsk versjon av det helhetlige internasjonale miljøklassifiseringsverktøyet Breeam.

Det betyr at andre aktører på dette markedet som blant andre Stiftelsen Miljømerking med Svanen og miljøproduktdatabasen Eco Product med NAL, Byggevareindustrien og Norsk Byggtjeneste som bakspillere, har innledet et samarbeid i denne rådgivergruppen som også huser offentlige aktører innen miljø- og energiområdet som Statens bygningstekniske etat, NVE og Enova.

Sammenheng
Oppgaven til rådgivergruppen er å være premissgiver og leverandør av strategiske føringer til det tilpasningsarbeidet som NGBC utfører for å utvikle en norsk utgave av Breeam. Det er viktig å sørge for sammenheng slik at de som bruker innarbeidede norske klassifiseringssystemer, får godtgjort egenskaper som gir score i Breeam Nor for å oppnå god sertifisering.

– Vi er optimistisk på vegne av Breeam Nor da vi er overbevist om at dette verktøyet skal dekke det behovet vi har i Norge for helhetlig miljøvurderinger for norske forhold, og som samtidig fremstår som kostnadseffektivt og brukervennlig, kommenterer Sverre Tiltnes som er leder for NGBC.

Han opplyser at Breeam Nor etter hvert skal dekke alle typer bygg, men at utviklingsarbeidet starter med næringsbygg da beslutningsprosessen er enklest med profesjonelle aktører. Det ligger an til at GK nye miljøambisiøse kontorbygg på Ryen som skal bli et utstillingsvindu der tekniske løsninger er optimalisert, vil bli et pilotprosjekt som har tatt mål av seg til å bli klassifisert etter den kommende norske versjonen av Breeam.

– På boligsiden trenger vi et noe enklere verktøy, men her er brukergruppen mer sammensatt, kommenterer Tiltnes.

Allment brukt
Sweden Green Building Council er også vertskap for klassifiseringsverktøyet Leed med amerikansk opphav. Dette skal utvikles til en global kvalitetsreferanse som kan brukes av aktører som opererer over hele verden. Den norske kollegaen NGBC har tilsluttet seg dette arbeidet.

– Alt tyder imidlertid på at Breeam blir det dominerende klassifiseringsverktøyet i Europa, kommenterer Tiltnes.

– Vi ser en tydelig tendens til at miljøklassifisering av bygg ikke blir en øvelse for de spesielt interesserte som ønsker å skille seg ut fra massemarkedet. Vi ser klare tegn til at miljøverktøyet vi utvikler, kommer til å bli allment brukt, og at Breeam Nor blir et bidrag til å få sanert vekk de aktørene som ikke får det til, avslutter Tiltnes.