Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil gjøre Indre Østfold til et mer attraktivt sted å bo med raskere togforbindelse

Samferdselsministeren slår et slag for Indre Østfold

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener Indre Østfold kan bli et mer attraktivt sted å bo hvis traseen for Østre linje inn mot Ski stasjon legges om. Prislappen er 2,4 milliarder kroner.

– De som bor i Indre Østfold, har vært redde for at Østre linje skal gå i glemmeboka. Nå kan området bli et mer attraktivt sted å bo. Innbyggerne vil få betydelig tidsbesparelse på opptil 12 minutter med jernbane inn mot Oslo, sier Solvik-Olsen til NTB.

Lørdag la Jernbaneverket fram ulike løsninger for Østre linjes forbindelse mot Oslo. Jernbaneverket anbefaler ut fra konseptvalgutredningen (KVU) å legge om traseen for Østre linje inn mot Ski stasjon, for deretter å koble den på traseen til Vestre linje sør for Ski stasjon. Dette innebærer bygging av opptil 6 kilometer med ny jernbane på Østre linje.

– Det er viktig at flest mulig kan få nytte av Follobanen når den står ferdig i 2021. Et godt togtilbud mellom Indre Østfold og Oslo er viktig for dagens pendlere, men kan også bidra til å spre den sterke befolkningsveksten i hovedstadsområdet, sier Solvik-Olsen.

Stortinget vil trolig gjøre vedtak om utredningen i 2016.

Det er Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som har gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter i oppdrag å utrede fremtidens kollektivnett i Oslo.