Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Samferdselsministeren i debatt på RIFs høstmøte

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer til RIFs høstmøte den 15. november for å delta i debatt og presentere Regjeringens visjoner for samferdselssektoren et år før Stortingsvalget.

- Som helt nyutnevnt samferdselsminister hadde Ketil Solvik-Olsen med seg ”State of the Nation”- rapporten da han ankom RIFs Høstmøte i 2013. Mye tyder på at han hadde lest RIF- rapporten godt. Tre år har gått og mye har skjedd. Vi har sett en ambisiøs og handlekraftig minister som ønsker å lytte til næringens råd, sier Liv Kari Skudal Hansteen, som er adm. direktør for RIF, i en pressemelding.

- Forfallet på vei og bane er stoppet opp og det er blitt gått nye veier for å møte samfunnets behov for infrastruktur. Eksisterende modeller er utfordret for å skape større forutsigbarhet og raskere resultater, fortsetter Skudal Hansteen,

Når ministeren denne gang kommer til RIFs Høstmøte, er det for å presentere Regjeringens videre visjoner for samferdselssatsingen og for å delta i paneldebatt. Temaet for debatten er hvordan næringen i enda større grad kan ta i bruk ny teknologi til nytte for brukere og samfunn samt øke næringens konkurransekraft. Ministeren vil i debatten møte Statsbyggs leder Harald Nikolaisen, Nye Veiers Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør for Rambøll Ole-Petter Thunes, ViaNovas Merete Tøndel og Sweco Norges adm. direktør Grethe Aspelund.

- Vi gleder oss veldig mye til årets høstmøte, og er svært fornøyde med å ha fått så tunge foredragsholdere og debattdeltagere. Vår næring trenger å samarbeide om teknologiutviklingen og håper derfor at alt fra rådgivere, entreprenører, arkitekter, fagarbeidere og byggherrer vil finne temaet interessant og komme til Høstmøtet den 15. November, avslutter Skudal Hansteen.