Samferdselskonferanse i Kristiansund

Samferdsel er en sak folket i Møre i og Romsdal er sterkt opptatt av. 16. – og 17. mars blir Samferdselskonferansen 2011 arrangert i Kristiansund. Temaet er samferdsel og verdiskapning.

 

I Møre og Romsdal er det mange fjorder, mange høye gjell og mange øyer. I løpet av de siste 30 årene har det skjedd en enorm overgang i all transport fra sjø til land. Det er mange spenstige fjordkrysningsprosjekter i fylket. Men sjøtransport er fortsatt veldig viktig. Møre og Romsdal er ett av landets desidert viktigste fiskeriområder – og det gjelder både tradisjonelt fiskeri og havbruk. Det er også en betydelig industrivirksomhet som betinger stor trafikk. Ellers har oljevikrsomheten blitt en viktig aktør i landsdelen med et enormt transportbehov både sjøvert og landverts.

På konferansen skal man se på havneutbygging – og man tar opp fremtiden for hurtigruta.

En rekke store samferdselsprosjekter er i gang i fylket - og flere kommer. Så dette bør være en konferanse som også er viktig for entreprenører og andre aktører i byggenæringen.

Les mer på www.komvekst.no