Samarbeid om nye kvalitetstandarder

Husbanken og Standard Norge skal samarbeide tettere for å utvikle nye standarder for miljøvennlige boliger og universell utforming.

I dag undertegnet virksomhetene en samarbeidsavtale som skal legge til rette for økt satsing på utvikling av standarder innenfor Husbankens prioriterte arbeidsområder. Avtalen innebærer en formalisering av et langvarig samarbeid, som i den senere tid blant annet har omfattet arbeidet med utviklingen av en Norsk Standard for universell utforming.

- Norsk Standard er et anerkjent begrep og et viktig redskap for myndighetene og byggenæringen. Utvikling av nye standarder for miljøvennlig boligbygging og universell utforming kan bidra til økt boligpolitisk måloppnåelse og høyere kvalitet på norske boliger, sier administrerende direktør Geir Barvik i Husbanken.

Husbanken ønsker gjennom deltakelse i standardiseringsarbeid å få tilgang til faglige nettverk og kunne påvirke oppstart og utforming av relevante standarder.

- I Standard Norge ser vi fram til å kunne benytte Husbankens kompetanse og ressurser både i vurderingen av hvilke standarder det er behov for og i den konkrete utformingen av standardene, sier administrerende direktør Trine Tveter i Standard Norge.

Gjennom avtalen sier Husbanken seg positivt innstilt til å bidra med finansiering av konkrete standardiseringsaktiviteter av strategisk betydning for virksomheten.