Samarbeid gir ferjeavløsning

Mandag åpnet Imarsundprosjektet på Nordmøre. Dette er på mange måter et enestående flott prosjekt som går gjennom fantastisk natur. For alle dem som tar en biltur til Møre og Romsdal, har man nå en attraksjon i tillegg. Det mest spesielle med Imarsundprosjektet er selve finansieringen. En stor del av de nye broene er betalt med det som er fremtidige ferjesubsidier.

I tillegg har man valgt å bruke ekstraordinære midler som ble tildelt kommunene Aure og Tustna som valgte å gå sammen til en kommune. Det nye prosjektet får stor betydning for den nye kommunen, men også for de omliggende kommunene. Dette nye samferdselsprosjektet betyr en revolusjon for kommunikasjonene på Nordre Nordmøre. Det har vært arbeidet med denne løsningen i mange år. Det har vært store diskusjoner, men i denne delen av landet har folket også evne til å finne løsningene. Andre steder blir man aldri ferdig med krangelen om hvor veien skal gå og dermed kommer det heller ingen vei. Men for å få gjennomført slike prosjekter trengs sterke talsmenn som aldri gir seg. Slike har man heldigvis mange av i Møre og Romsdal. I stedet for å kritisere, burde man kanskje tatt lærdom av hva som skjer i denne landsdelen. Noen har kritisert at dette prosjektet er gjennomført av en utenlandsk entreprenør. Vi har også merket oss at det er en diskusjon mellom oppdragsgiver og entreprenør om oppgjør, men dette er ikke uvanlig. I en fri verden har også utlendingene adgang til våre markeder på samme måte som våre bedrifter kan bygge i EU. Det vi er opptatt av er at det må være like konkurransevilkår begge veier.