Foto: Brødrene Dahl

Salgsvekst for Brødrene Dahl

Brødrene Dahl AS hadde en bra salgsutvikling i 2017. Veksten er fordelt på alle områder innen VVS, Vann & Miljøteknikk (VMT) og industri.

Administrerende direktør i selskapet, Roger Lunde, forteller at de ser den sterkeste veksten innen digitalt salg til store VVS-kunder. Salgsveksten var også bra til alle landets graveentreprenører, og store infrastrukturprosjekter innen VMT.

- Vi ser også at vi har en bransje med sterk konkurranse. Kundene har tydelige krav til pris, kvalitet og høy servicegrad, fortsetter Lunde. Vi gjennomfører derfor endringer i organisasjonen. Dette for å bli enda mer konkurransedyktige, sier Lunde i en pressemedling.

- Som en del av restruktureringen av selskapet, er det besluttet at marketing- og kommunikasjonsavdelingen i dagens form vil opphøre, sier Lunde..

En følge av dette er at ansvarlig for avdelingen, Herman Larssen, fratrer sin stilling som marketing- og kommunikasjonsdirektør.

- Vårt mål er å være Norges beste og mest effektive grossistpartner. Vi vil fortsette å investere i vårt sentrallager på Langhus innen automatisering og robotisering. Vi gleder oss til å jobbe sammen med våre kunder, for å bli enda mer effektive og digitale. Markedet ser bra ut, og vi ser frem imot et spennende 2018, avslutter Lunde.