Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig. Foto: Jan Gunnar Fjeldstad

Salgsøkning for Selvaag

Selvaag Bolig hadde en salgsøkning på 46 prosent i tredje kvartal fra samme periode i fjor.

Det skriver Selvaag i en pressemelding onsdag.

Selvaag Bolig solgte 259 boliger i tredje kvartal til en samlet verdi på 915 millioner kroner. Verdien på de solgte boligene var 46 prosent høyere enn i samme periode i fjor, heter det i meldingen.

– Den positive utviklingen i nyboligmarkedet fortsatte i tredje kvartal. Salget av boliger i prisklassen to til fire millioner kroner har vært spesielt godt, og markedet for dyrere boliger tok seg også opp, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Selvaag Bolig igangsatte, ifølge pressemeldingen, bygging av 203 boliger i perioden. 274 boliger ble ferdigstilt, hvorav 262 ble overlevert til kjøper. Fem av de 12 ferdigstilte enhetene som ikke er overlevert til kjøper er solgt. I tillegg ble det overlevert 17 enheter i tredje kvartal som ble ferdigstilt i tidligere kvartaler, skriver Selvaag.

– Vi sikret nok forhåndssalg til å kunne igangsette bygging i en rekke viktige prosjekter, og ligger foran budsjett hittil i år både når det gjelder salg og igangsetting, sier Schumann i pressemeldingen.

Ved utgangen av september hadde selskapet 1.347 boliger under bygging, og 18 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Hittil i år har Selvaag Bolig solgt til sammen 653 boliger til en samlet salgsverdi på 2.254 millioner kroner.

I tredje kvartal 2013 solgte Selvaag Bolig 236 boliger med en samlet verdi på 625 millioner kroner, og hadde 1.279 boliger under bygging ved utgangen av perioden. Av de 236 boligene var 95 studentboliger med en gjennomsnittsverdi på 700.000 kroner, heter det i pressemeldingen.