Det er gruppene hjullastere, minigravere og gravemaskiner på belter som øker mest.

Salget av anleggsmaskiner øker ytterligere

Maskingrossisternes Forenings (MGF) medlemmer fortsetter å øke salgstallene i første halvår 2019.

- For gruppen anleggsmaskiner kan vi nok en gang melde om all-time high, med ett salg på 2.609 akkumulert mot 2.490 i samme periode i 2018. Dette gir en økning på 4,8 prosent. Det er gruppene hjullastere, minigravere og gravemaskiner på belter som øker mest, mens vi ser en liten oppbremsing på veihøvler og asfaltutleggere. Medlemmene melder tilbake om ett travelt først halvår, og at det i perioder har vært lengre leveringstider enn normalt, sier direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad.
For kompressorgruppen har totalt antall solgte kompressorer innenfor området økt fra 956 i første halvår 2018 til 1.046 i år. I denne gruppen er det de oljesmurte luftkompressorene som har en sterk økning på hele 16,5 prosent, mens transportable kompressorer har en tilbakegang på 6,2 prosent. Gruppens medlemmer melder om ett år helt på det jevne så langt.

- Det er lenge siden denne statistikken har vært revidert, og MGF vil sette i gang arbeidet med å gjennomgå og eventuelt endre statistikken for å tilpasse den dagens marked, sier hun.
Salget av gaffeltrucker har hatt en tilbakegang fra 2018 hvor det i første halvår ble solgt 2.698 trucker totalt til 2.532 i år.

- I denne gruppen ser vi at vi fortsatt har en god vekst innenfor motvekt og skyvemast, mens den største tilbakegangen er for produktene støtteben, plukktrucker og palletrucker. Avslutningen på 2018 var preget av høy aktivitet og salgstall, og det var derfor ikke uventet at det skulle bli en noe roligere start på 2019. Gruppens medlemmer signaliserer at det ikke er noe pessimisme i markedet og at det er ventet at 2019 totalt sett vil bli et bra år, forteller Grøstad.
MGF har i 2018 og starten av 2019 revidert statistikken for verktøymaskiner sammen med Prognosesenteret, og det er nå enighet om hvilke grupper som skal rapporteres på.

- Det er fortsatt ikke kommet inn komplette tall for 2018 og 2019 og vi har derfor ikke noen statistikk å vise frem dette kvartalet heller, sier hun.