Saksøker Forsvarsbygg

Forsvarsbygg blir saksøkt for 23 millioner korner av et arbeidsfellesskap som mener de har fått for lite betalt, skriver Hamar Arbeiderblad.

Tvisten gjelder en spreningsjobb arbeidsfellesskapet Bragerhaug og Rolstad (BRAS) har utført for Forsvarsbygg på Regionfelt Østlandet. Entreprenøren og byggherren er uenige om hva prosjektets opprinnelige omfang.

- Forsvarsbygg bommet på prosjekteringen. Ledelsen hadde ikke kontroll, og når det ble dyrere enn antatt nekter de å betale, sier BRAS advokat Are Hunskaar til HA.

- Vi har forskjellig oppfatning av sluttoppgjøret. Slikt skjer, sier prosjektleder Dag Tore Wien i Forsvarsbygg til samme avis.