Saksbehandler vegforvaltning - Harstad/Sortland

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region nord
FylkeTroms, Nordland
StedHarstad eller Sortland
Søknadsfrist04.03.2018

I Region nord, vegavdeling Midtre Hålogaland, plan og forvaltningsseksjonen er det ledig fast stilling som saksbehandler med arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet vegforvaltning. Kontorsted er Harstad eller Sortland. For spesielt kvalifiserte søkere kan også andre kontorsteder i Midtre Hålogaland være aktuelle.

Fagfeltet vegforvaltning er stort og omfattende med mange spennende utfordringer. Man vil samhandle med både interne og eksterne aktører. Hvilke fagfelt som tillegges stillingen vil bli vurdert ut fra behov og interessefelt til den som tilsettes. Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Fagfelt som er tillagt vegforvaltning:

 • Behandling/uttalelse til offentlige og private planer
 • Behandle/uttalelse til dispensasjonssøknader fra offentlige
 • og private planer
 • Behandling av avkjørselssaker
 • Behandle arbeidsvarslingsplaner
 • Behandle dispensasjoner fra byggegrenser
 • Behandle nabovarsel
 • Behandling/uttalelse i skiltsaker
 • Diverse øvrige fagområder innenfor vegforvaltning

Kvalifikasjonskrav:

Relevant utdanning fra universitet/høgskole, minimum 3 år. For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes. Søkere må inneha førerkort kl. B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på at du har:

 • Tidligere erfaring fra offentlig forvaltning
 • God kunnskap om relevant lovverk knyttet til offentlig forvaltning, veglov og plan- og bygningsloven
 • God vurderingsevne
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, arbeidsspråket er norsk
 • Selvstendighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Generell informasjon

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
 • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Flere opplysninger kan får du ved henvendelse til seksjonsleder Jan-Åge Karlsen på telefon 906 29691 eller e-post: jan-age.karlsen@vegvesen.no.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre i forbindelse med eventuelt intervju.

Søk stilling