Saksbehandler ved seksjon for juridiske saker og anskaffelser

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist23.10.2014

Ved HR- og administrasjonsavdelingen, seksjon for juridiske saker og anskaffelser, er det ledig stilling som saksbehandler. Seksjonen har 9 medarbeidere som er lokalisert i Bodø, Tromsø og Vadsø. Vi bistår hele regionen med juridisk rådgivning og saksbehandling innenfor flere rettsområder. Seksjonen har en koordinerende og rådgivende rolle ved anskaffelser. Stillingen er fast og vil ha kontorsted i Bodø.

Ansvarsområder

Som saksbehandler vil du få ansvaret for sekretæroppgaver for den interne anskaffelsesnemnda, som er satt til å kvalitetssikre anskaffelser av varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider.

I rollen som nemndssekretær har du følgende oppgaver:

  • Møteforberedelse til nemndas ukentlige møter og gjennomføring av møtene, herunder bruk av protokoller, og å være bindeledd mellom saksbehandlere, nemnda og beslutningstakere.
  • Veilede saksbehandlerne i etterlevelse av interne rutiner, som arkivering og dokumentasjon, og i sentrale deler av lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Andre arbeidsoppgaver er:

  • saksbehandling av enkle erstatningskrav mot og fra Statens vegvesen
  • håndtering av garantidokumenter og tilhørende korrespondanse
  • bompengesaker
  • medvirkning ved og initiativ til utvikling av interne rutiner, f.eks. i form av oppdatering av maler og rutinebeskrivelser, på anskaffelsesområdet og i skadesaker.

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning innen økonomiske, administrative eller juridiske fag på høyskolenivå, minimum 3 år. Omfattende og relevant erfaring innen aktuelle fagområder kan kompensere for manglende formell utdanning. Det er ønskelig med erfaring innen saksbehandling, gjerne fra offentlig forvaltning.

Vi vil vektlegge at du har erfaring med og er bevisst formell og tydelig kommunikasjon internt og eksternt, både skriftlig og muntlig. For å lykkes må du arbeide selvstendig og strukturert, samarbeide godt med andre og kunne ha mange og varierte oppgaver samtidig.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Vi tilbyr ansettelse i en stor og spennende kompetanseorganisasjon, der du får jobbe i et tverrfaglig miljø med høy fagkompetanse og med gode muligheter for faglig utvikling. Arbeidsoppgavene er utfordrende og kontorlokalene er moderne og har gode teknologiske verktøy/utstyr. Du vil selvsagt ta del i en gunstig pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse og vil kunne få en fleksibel arbeidstidsordning. Lønn avtales nærmere i henhold til etatens lønnspolitikk. Ved tjenestereiser utbetales godtgjørelse etter statens regulativ. For stillingene gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Lillian Paulsen på tlf. 77617603/ 90722923 eller e-post: lillian.paulsen@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss - uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Vitnemål og attester ønskes vedlagt ved registrering av CV og søknad.

søk her

Vis flere stillinger: