Jan Tore Sagbakken fra HR Prosjekt til Byggeråd.

Sagbakken fra HR Prosjekt til Byggeråd

Jan Tore Sagbakken er ansatt som ny daglig leder i rådgiverfirmaet Byggeråd AS med base på Hamar.

– Vi gleder oss over at vi har fått Jan Tore Sagbakken med på laget. Vi har ambisjoner om vekst ikke bare på hjemmebane, men i hele Innlandet, og Sagbakken bidrar til å løfte Byggeråd videre, kommenterer styreleder Øyvind Løkke i en pressemelding.

Jan Tore Sagbakken har tidligere erfaring fra blant annet Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite, Oslo Lufthavn AS og som både driftssjef og daglig leder av Tronrud Mjøsbygg AS. Han kommer fra stilling som prosjektsjef i HR Prosjekt.

Byggeråd AS tilbyr tjenester innenfor prosjektadministrasjon i bygge- og anleggssektoren med særlig med vekt på prosjektledelse, prosjektering- og byggeledelse, og tjenester innen SHA og uavhengig kontroll. Blant prosjektene Byggeråd har vært involvert i de siste årene er større oppgaver på Briskeby stadion, Ankerskogen svømmehall, Huseby leir, Linderud leir og ikke minst Hamar kulturhus.