Rosenholm Campus er ett av byggene der det er gjort større investeringer for å energieffektivisere. Foto: Aspelin Ramm

Så mye kuttet Aspelin Ramm energiforbruket på ett år

Aspelin Ramms årlige miljørapport viser at energibruken over hele eiendomsmassen til eiendomsselskapet er nede i 181 kWh/kvm for 2017, ned fra 194 kWh/kvm året før.

For fire år siden satt Aspelin Ramm et ambisiøst mål om å redusere energibruken i bygningsmasse under egen forvaltning.

Ifølge eiendomsselskapet selv viser tallene fra årets miljørapport at målet er i ferd med å bli nådd.

– Vi satte oss et mål i 2014 om at vi skulle klare å redusere energibruken til under 170 kWh/kvm innen utgangen av 2018. Da målet ble satt lå vi på over 200 kWh/kvm. Vi lå jo allerede den gang ganske godt an sammenlignet med de fleste vi kan sammenligne oss med, så det sier seg selv at dette var et ganske ambisiøst mål. Men nå ser det ut til at vi kan greie det, sier direktør for miljø og innovasjon Isak Oksvold.

I Aspelin Ramms årlige miljørapport fremgår det at energibruken over hele eiendomsmassen er nede i 181 kWh/kvm for 2017, ned fra 194 kWh/kvm året før.

Til sammenligning forbruker norske yrkesbygg i snitt omlag 265 kWh/kvm/år.

Ifølge Aspelin Ramm vil tallene se enda bedre ut neste år. Da vil effekten av to større investeringer i energieffektiviseringen på ALNA senter og Rosenholm Campus vise igjen i miljørapporten. Disse tiltakene ble gjennomført på slutten av fjoråret.

- Det kommer til å gi markante resultater. I år er også første byggetrinn på Gardermoen Campus satt i drift og kommer inn i denne porteføljen. Der har vi gjort noen store grep for å bygge et av Norges mest energieffektive sykehus, og det kommer også til å vises på gjennomsnittet, mener Oksvold.