Forelesere på medlemsmøtet, fra venstre Knut O. Kjellsen fra Norcem/formann Miljøkomiteen i Norsk Betongforening, Christian J. Engelsen fra SINTEF Byggforsk og Anne Rønning fra Østfoldforskning. (Foto: Jan Eldegard)

Så mye CO2 tar betong opp

En ny norsk rapport, Norsk Betongforening sin rapport nr 4, ” Karbonopptak i betong” konkluderer med at betongen tar over sin levetid opp igjen 15 prosent av den CO2 som slippes ut ved sementproduksjonen.

Betong opptar CO2 fra luften. Denne naturlige prosessen, som kalles karbonatisering, er godt dokumentert og har vært kjent i over 100 år. Det har vært gjort en rekke undersøkelser omkring karbonatisering, og om hvor mye CO2 som tas opp i betong fra luften. I takt med økt oppmerksomhet om miljøspørsmål generelt, har det særlig de siste 10-15 årene vært et økende fokus på CO2 opptak fra karbonatisering.

Miljøkomiteen i Norsk Betongforening tok i 2012 initiativet til et større prosjekt for å finne ut om det kan være grunnlag for at opptaket av CO2 kan inkluderes i miljødokumentasjon av betongkonstruksjoner og betongprodukter.

Dette og mye annet fikk deltagerne vite på medlemsmøte i Norsk Betongforening onsdag 10. september 2014 i Oslo.

– Hovedkonklusjonen fra møtet er at rapporten fra Norsk Betongforening er balansert og inneholder forskning på svært høyt internasjonalt nivå. Beregningene gir forsiktige anslag på effekten av karbonopptak i betong. Rapporten avdekker også store potensialer for miljøgevinster ved å øke betongs evne til å ta opp CO2 også etter riving og nedknusing. Det kommer frem at det kan være grunnlag for at betongens evne til å ta opp CO2 kan inkluderes i miljødokumentasjon av betongkonstruksjoner og betongprodukter, sier Morten Bjerke, daglig leder i Norsk Betongforening.

60 personer deltok på møtet og i tillegg fulgte 30 personer foredraget og debatten live via internett.

SINTEF Byggforsk har hatt ansvaret for rapportens utredning med å tallfeste CO2 opptaket i norske betongkonstruksjoner og Østfoldforskning har hatt ansvaret for rapportens vurdering om hvordan CO2 opptak kan inkluderes i ulike typer miljødokumentasjon.

Miljøkomiteen sin formann Knut O. Kjellsen innledet møtet.

Christian J. Engelsen fra SINTEF Byggforsk og Anne Rønning fra Østfoldforskning presenterte deretter det grundige arbeidet som er lagt inn i prosjektet. Møtet med den etterfølgende spørsmålsrunde og debatten ble ledet av Jan Eldegard fra Byggutengrenser.

Rapporten (NB rapport nr 4) kan i sin helhet lastes ned her

Video fra medlemsmøte onsdag 10. september kan sees her