. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Rygge-eiere skuffet etter møte med interessenter

Hovedaksjonærene var lite imponert over hva som kom fram i mandagens møte med grupperingen som ønsker å overta Moss Lufthavn Rygge.

– Det går mot nedleggelse av Rygge flyplass, sier kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli i Orkla.

Ifølge Mageli la ikke de nye interessentene fram noen konkrete løsninger for hvordan flyplassen kan drives videre.

– De har kapitalinteresser i ryggen, men vi har ikke fått presentert noen planer for finansiering eller drift. De har ikke lagt fram noe som utgjør et realistisk alternativ i privat regi, sier Orkla-toppen.

Staten må på banen dersom Rygge skal reddes, mener Mageli.

– En varig løsning må etter vårt syn inkludere Avinor og Forsvaret. Dette har vi meddelt samferdselsministeren, men henvendelsen er ikke besvart, framholder han.

Skuffet

Industrikonsernet Orkla eier 40 prosent av aksjene i Rygge sivile lufthavn. Det samme gjør Olav Thon, mens Østfold fylkeskommune eier resten.

– Det kom egentlig ingenting ut av møtet. At de ikke kunne komme med en løsning over bordet, var ikke overraskende. Men jeg er skuffet over at de ikke hadde kommet lenger, sier Thon til NTB.

I likhet med Orkla mener Thon at Avinor og Forsvaret nå må komme på banen. Han mener det vil være økonomisk fornuftig for staten å drive Rygge videre, fordi en slik løsning vil kunne fjerne behovet for en tredje rullebane på Gardermoen.

– Jeg er optimist og tror staten vil komme til å gripe inn, sier han.

Orkla ferdig med fly

Thon og Orkla anser seg ferdig med flyplassdrift og vil ikke være del av det private initiativet for å redde Rygge.

– Orkla er ferdig med flyplassdrift, og vi har tatt vårt tap, sier Mageli og viser til at 171 millioner kroner er tapt gjennom investeringen i Rygge sivile lufthavn.

Totalt har eierne investert mer enn 1 milliard kroner i flyplassen de siste 20 årene.

– Jeg synes vi har gjort nok og er innforstått med at aksjekapitalen er tapt, sier Thon, som overfor NTB slår fast at han er villig til å selge sine aksjer for 1 krone – forutsatt at nye eiere tar over pantegjelden.

Nye møter

Tidligere Ap-statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen er styreleder i selskapet Rygge Airport, som ønsker å overta driften av flyplassen. Hun betegner mandagens møte i Olav Thons lokaler i Oslo sentrum, som «greit og informativt».

– Det var et første møte, der hovedaksjonærene redegjorde for årsaken til at de avvikler driften. Vi er enige om å treffes igjen, sier Strøm-Erichsen, som tilføyer at en avklaring ikke kan ventes denne uken.

Å holde på flyplassansatte gjennom et halvt år uten trafikk, er en hovedutfordring for grupperingen.

– Det ville være ønskelig og vi jobber med tanker om hvordan vi skal få til det, sier Strøm-Erichsen.