Rv 70 Oppdølsstranda

Fredag 15. august 2014 blir for alltid en merkedag i Sunndal kommune på Nordmøre. Da åpnet statssekretær Bård Hoksrud den nye lange Oppdølsstrandtunnelen på riksvei 70 til en kostnad på vel en milliard kroner. Tunnelen er 7.430 meter lang og erstatter den meget rasutsatte strekningen med tunnelene Midtbekktunnelen, Fonnafonntunnelen og Trettøytunnelen.

Fakat

Type: Vei/tunnel

Prosjektkostnad:
930 millioner kroner

Lengde: 9,5 km hvorav 7,5 km tunnel

Byggherre: Statens vegvesen

Hovedentreprenør: AF Gruppen

Sideentreprenører: One Nordic Kraftmontasje l Sunndal Energi

Rådgivere: Rådgivere: elektro: Cowi l utarbeidelse regulerings- og bygge-
plan: Asplan Viak l grunnunder-
søkelser: Geovest Haugland/ Norconsult l 3. partskontroll/ godkjenning: Sweco Norge

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeid og tunnelkjøring: M3 Anlegg l Asfaltarbeider og betong-
bankett/rekkverk: NCC Roads l Ferdigbetong: Ølen Betong l Rekkverksarbeider: Arvid Gjerde l Portaler og betongarbeider: Vold Bygg l Knusing og diverse grunn-
arbeid: Bredesen Graving & Transport l Tekniske bygg: Førde Sementvare l Kraning: Alf Engen l Trafikkdirigering: Bygdaservice Øksendal

I årevis var den gamle veien langs fjorden forbundet med livsfare. Riktignok var det tre tunneler langs denne veien, men hver gang folk kjørte ut i dagen satt man med hjertet i halsen. Kommer det ras eller ikke?

Denne veistrekningen er blitt karakterisert som en av landets mest rasfarlige veier – og det har gått mange ras. Det var den desidert mest rasutsatte veien i Midt-Norge.

Nå har den nye tunnelen brakt hele veien forbi det rasfarlige området ved Sunndalsfjorden trygt inn i fjellet. Spesielt for alle foreldre og skoleelever på Ålvundeid er den nye tunnelen en velsignelse. I lange perioder har skole-elevene blitt fraktet til og fra skolen i Sunndal med båt i stedet for med buss. Nå er den epoken heldigvis over.

Mye ny vei
I tillegg til den 7,5 km lange tunnelen, er det bygd 2.000 meter ny riksvei – 1.500 meter i Modalen på Oppdølssida og 500 meter på Sunndalsøra. Det er bygd 800 meter sideveier samt 1.750 meter gang- og sykkelveier. Av dette er det 1.250 meter i Modalen og 500 meter på Sunndalsøra.

AF Gruppen hovedentreprenør
Arbeidet med den nye tunnelen startet 22. september i 2011. AF Gruppen har vært hovedentreprenør. Gjennomslag i første del av tunnelen (mellom tverslaget i Sandvika og Sunndalsøra) var 24. juli 2012 og den aller siste tunnelsalva ble tatt 10. desember i 2012.

Den danske elektroentreprenøren K B Elektrotech som opp-
rinnelig hadde ansvaret for denne del av jobben, gikk konkurs. Elektroarbeidet har derfor vært utført i egenregi fra Statens vegvesens side sammen med One Nordic Kraftmontasje som entreprenør. De hadde laveste anbud på 36,8 millioner kroner etter ny utlysning på grunn av konkursen i det danske selskapet. Danskene hadde kontrakt på syv tunnelanlegg i Norge da de gikk konkurs.

Mye sikkerhet
Den nye tunnelen er bygd etter tunnelklasse 9,5 med en total kjørebanebredde på syv meter. Det er et tverrslag på 370 meter i Sandvika. Dette fungerer også som rømningsvei. Det er ellers 15 havarinisjer i tunnelen (pr. 500 m. i tunnelen). Det er fire snu-
nisjer og 73 nødstasjoner med brannslukningsapparat og nød-
telefoner. Det er montert ledelys langs betongføringskanten på sjøsiden av tunnelen. Det er radiosamband i tunnelen. Bruker man P1 på radioen kan man få nødmeldinger om det skulle oppstå en fare.

Fjernes et brannslukkingsapparat starter ventilasjonen. Ved en brann i Oppdølsstrandtunnelen har brannventilasjonen fast retning fra Sunndalsøra.

Veldig fornøyd
Prosjektleder Per Bjørn Gjelsten i Statens vegvesen er veldig fornøyd med de entreprenørene og leverandørene som har vært med på dette milliardprosjektet. Fortsatt er ikke sluttoppgjøret helt klart, men man er innenfor de rammer som er satt.

Prosjektet har gått på skinner hele tiden uten alvorlige ulykker.

Nå håper Gjelsten at det blir fortgang i arbeidet for å utbedre den trafikkfarlige delen av riksvei 70 mellom Meisingset og Tingvoll. Det er ny trafikksikker vei på det meste av denne strekningen og nye tunneler både foran og bak parsellen i Tingvoll kommune.