Ruteretur på plakaten

Ruteretur og SFT åpnet mandag sin kampanje for øket innsamling av PCB-holdige vinduer i Norge.

- Denne kampanjen har som formål å gjøre alle byggeiere som skal skifte vinduer oppmerksom på at hvis de har vinduer fra denne perioden, så inneholder de med stor sannsynlighet PCB, sa daglig leder i Ruteretur AS, Eirik Wormstrand og erklærte reklamekampanjen for økt innsamling av PCB-holdige ruter for åpnet. 

- Vi ønsker å spre kunnskap om at når man skifter slike vinduer må de leveres inn til vårt retursystem slik at de blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Kampanjen i radioens P4 fokuserer på året 1965. Det var det året vi startet å bruke PCB-holdige vinduer i Norge, la han til.

- Vi vet at vinduer som inneholdt PCB ble brukt i perioden 1965 - 1975 i norske bygg. Isolerglasruten inneholder med stor sannsynlighet PCB fra den perioden. Vi vet også at hvert vindu innholder i gjennomsnitt 65 gram PCB. Gjennom ruteretur, som er bransjens eget returselskap samlet vi i fjor inn i overkant av 65 000 vinduer. Det betyr vi fikk fatt i 2 -3 tonn ren PBCB og hindret at dette havnet i naturen, sa Wormstrand